Ortaokul

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI MÜZİK VE BALE İLKÖĞRETİM OKULU

Ortaöğretim düzeyindeki temel ve mesleki eğitim Konservatuvar bünyesinde bulunan Müzik ve Bale Ortaokulu’nda yapılır.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Talim ve Terbiye Kurulu’nun belirlediği müfredata uygun olarak, kültür dersleri ve anasanat dallarının belirlemiş olduğu alan (meslek) dersleri eğitimi verilir.

Kurum, yalnız Müzik ve Bale bölümleri olmak üzere 4. sınıfı dışarıdan bitirerek okulumuzun açmış olduğu kabul sınavlarında başarılı olan öğrencileri 5. sınıfa, seviye sınavlarında başarılı olan öğrencileri 6.,7., ve 8. sınıflara kabul etmektedir.

ÖĞRENCİ KABUL EDİLEN ANASANAT DALLARI

Müzik Bölümü


Sahne Sanatları Bölümü 


27/05/2015
701 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı
Rıhtım Caddesi No:1 81300 Kadıköy- İSTANBUL
Tel:(+90216) 338 18 32 - 418 76 39 FAKS: (+90216) 345 16 79