Sanatta Yeterlilik

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI – SANATTA YETERLİLİK


 İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü‘ne bağlıdır.

Konservatuvarların Yüksek Lisans programını başarı ile tamamlayan ve Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün belirlediği not ortalamasına sahip olan adaylar Sanatta Yeterlik sınavına başvurabilirler.

Adayların başvurdukları sanat dalının belirlediği yetenek sınavı programını başarı ile sunmaları  gerekmektedir. Sanatta yeterlik sınavına başvuran adayların lisans derslerinin not ortalamasının, yüksek lisans kredili derslerinin not ortalamasının, yabancı dil notunun ve yetenek sınavı notunun hangi oranda toplam nota etkili olacağı ve adayın kabulü için gerekli olan en düşük not Senato tarafından belirlenir.

Sınavları başaran adaylar “Sanatta Yeterlik” programına kabul edilirler.

 

Sanatta Yeterlik Sınavları hakkında daha fazla bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

http://sosyalbilimler.istanbul.edu.tr

Müzik Bölümünde Sanatta Yeterlik Programına Öğrenci Kabul Edilen Anasanat Dalları

Yaylı Çalgılar Anasanat Dalı
Keman Sanat Dalı
Viyola Sanat Dalı
Viyolonsel Sanat Dalı
Kontrbas Sanat Dalı

Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar Anasanat Dalı
Flüt Sanat Dalı
Obua Sanat Dalı
Klarnet Sanat Dalı
Fagot Sanat Dalı
Saksafon Sanat Dalı
Trompet Sanat Dalı
Korno Sanat Dalı
Trombon Sanat Dalı
Tuba Sanat Dalı
Vurmalı Çalgılar Sanat Dalı

Piyano Anasanat Dalı
Piyano Sanat Dalı
Arp Sanat Dalı
Gitar Sanat Dalı
Korrepetisyon Sanat Dalı

Kompozisyon Anasanat Dalı
Teori Sanat Dalı
Oda Müziği Sanat Dalı
Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Sanat Dalı

Sahne Sanatları Bölümünde Yüksek Lisans Programına Öğrenci Kabul Edilen Anasanat Dalları

Tiyatro Anasanat Dalı
Oyunculuk Sanat Dalı

Opera Anasanat Dalı
Opera Sanat Dalı

Bale Anasanat Dalı
Bale Dansçılığı Sanat Dalı

27/05/2015
743 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı
Rıhtım Caddesi No:1 81300 Kadıköy- İSTANBUL
Tel:(+90216) 338 18 32 - 418 76 39 FAKS: (+90216) 345 16 79