Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar Müfredatı- Lisans

Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar Ana Sanat Dalı

VURMALI ÇALGILAR SANAT DALI LİSANS DEVRESİ EĞİTİM PROGRAMI


 

 

Hazırlayanlar:

Öğr. Görevlisi ENGİN GÜRKEY

Öğr. Görevlisi YÜCEL BERRAK

Öğr. Görevlisi Bengü BERRAK

Öğr. Görevlisi Müşfik Uzun

(2013)

LİSANS HAZIRLIK

1) Repertuar

Trampet: J.Delecluse

Timpani: E.Keune

Silofon : J.Delecluse

Komple Metod: F.Dupin: IV: Carnaval

Marimba/Vibrafon: 4 Mallet Ian Finkel/

Dave Samuels/DavidFraidman

2) Sınav:

Trampet: J.Delecluse:2

Timpani: E.Keune: 10-120 arası seçmeli eser

Silofon : J.Delecluseno:no:1

Komple Metod: F.Dupin: IV: Carnaval

Marimba/Vibrafon: 4 Mallet Ian Finkel/

Dave Samuels/DavidFraidman: “seçmeli eser”

İ.Ü. Devlet Konservatuarı Müzik Bölümü

Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar Ana Sanat Dalı

VURMALI ÇALGILAR SANAT DALI LİSANS DEVRESİ EĞİTİM PROGRAMI


 

Hazırlayanlar:

Öğr. Görevlisi ENGİN GÜRKEY

Öğr. Görevlisi YÜCEL BERRAK

Öğr. Görevlisi Bengü BERRAK

Öğr. Görevlisi Müşfik Uzun

(2013)

LİSANS BÖLÜMÜ
Genel Açıklamalar:

Lisans 1.sınıftan itibaren başlayan enstrüman çalışması toplam 4 yıllık 8 yarı yıl eğitim öğretim süresini kapsamaktadır.

Bu bölümde her sınıf için iki ana başlık kullanılmıştır.

1) Repertuar : Yıl içinde çalışılan her enstrümana ait eserler ve açıklamalar

2) Sınav : Bu başlık altında 1 ve 2 .Yarı Yıl sınavlarında çalınması gereken zorunlu eserler şeklinde açıklanmıştır.

Lisans I

1) Repertuar : Trampet : S.Fink

Timpani : E.Keune/D.Paliev

Silofon : J.Delecluse

Marta Ptaszynska

Komple Metod: F.Dupin

Vibrofon: 4 Mallet Ian Finkel/

Dave Samuels/DavidFraidman

Sınav: 1.Yarı Yıl Sınavı:

Trampet : S.Fink: Etude{Seçmeli eser}:

Snare Drum Suite : İNTRADA

Timpani : E.Keune : 123

Silofon : J.Delecluse : Etude{Seçmeli eser}:

2.Kitap 3 – J.O’Reilly (Scherzo)

2. Yarı Yıl Sınavı:

Marta Ptaszynska :

Scherzo for Xylophone and Piano

D.Paliev : Sayfa 70 No:11

Komple Metod: F.Dupin:Album No:7

Vibrafon: J.F.Rameau: Allemande

 

LİSANS II

1) Repertuar: Trampet : S.Fink

Timpani : J.Delecluse /D.Paliev

Komple Metod: J.O’Reilly

Marimba : P.Creston:Concertino for marimba

and orchestra Second movement/

Keiko Abe: Frogs

{Seçmeli eser}

Silofon: j.Delecluse: Vingt Etude

D.Heifetz-O Lacerda: {Seçmeli eser}

Vibrofon: 4 Mallet Ian Finkel/

Dave Samuels/DavidFraidman:

Sınav: 1. Yarı Yıl Sınavı:

Trampet : S.Fink – Drum Suite – TOCCATA

Timpani: -{Seçmeli eser}

J.Delecluse: no:5

D.Paliev: sf 81 No: 12

Silofon Etüd: J.Delecluse : {Seçmeli eser}

Silofon:D.Hifetz – Hora Scattaco

2. Yarı Yıl Sınavı:

Marimba: P.Creston Concertino for marimba and Orchest Second movement/

Schoonenbeek: Marimba Concerto

Keiko Abe:Frogs {Seçmeli eser}

Vibrofon: 4 Mallet Ian Finkel/

Dave Samuels/DavidFraidman: “seçmeli eser”

Silofon:Osvaldo Lacerda : Arasta -pe.

Komple Metod: J.O’Reilly (Trinote)

 

LİSANS III

1) Repertuar : Trampet :S.Fink

Silofon: J.Delecluse C.Chopin

T.Mayuzimi:Concertino

Timpani: Trente Etüd

Komple Metod: J.O’reilly

Andre Jolivet: Concerto pour Percussion

Vibrafon/Marimba: 4 Mallet Ian Finkel/

Dave Samuels/DavidFraidman

Sınav: 1. Yarı Yıl Sınavı:

Trampet: S.Fink-Drum Suite : MİSTA

Silofon :

J.Delecluse Etüd: No:10

F.Chopin: Black key etude

Timpani: Trente Etüd : No : 24

DavidFraidman:Form Mallet etüd

2.Yarı Yıl Sınavı:

T.Mayuzimi:Concertino/ Andre Jolivet :

Concerto pour percussion{Seçmeli eser}

Vibrafon/Marimba: 4 Mallet Ian Finkel/

Dave Samuels/:for mallet etüd

Komple Metod: J.O’Reilly (Firevorks)

 

LİSANS IV

1) Repertuar : H.Tomasi : Concerto Asiatigue/ H.Genzmer : Konzert für Klavier und Shlagzeug:

{Seçmeli eser}

Silofon: R.Korsakov

J.Delecluse

Trampet : J.Delecluse

Marimba/Vibrafon : 4 mallet:

Seçmeli Eser:P.Creston /Keiko Abe/

Ian Finkel-Alien Londeix

Timpani : A.Tcherepnin

J.Delecluse

2) 1.Yarı Yıl Sınavı :

Trampet : J.Delecluse : Douze Etude: No:9

Marimba/Vibrafon :

J:Delecluse : Etüd No : 17

J.Delecluse: Trente Etude No :29

Timpani: A.Teherepnin – Sonatina

2. Yarı Yıl Sınavı :

H.Tomasi : Concerto Asiatigue

Silofon : R.Korsakov : Arılar

4 mallet: P.Creston /Keiko Abe/

Ian Finkel/Alien Londeix{seçmeli}

27/05/2015
191 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı
Rıhtım Caddesi No:1 81300 Kadıköy- İSTANBUL
Tel:(+90216) 338 18 32 - 418 76 39 FAKS: (+90216) 345 16 79