Piyano Anasanat Dalı Müfredatı

YARI ZAMANLI PİYANO  MÜFREDATI 2012


             

HAZIRLIK 1: 

* BEYER                 No: 78,80, 81, 82, 90, 91, 93, 94 ve sonrasından 1 parça

                     *CZERNY               Op. 599  No 18’e kadar 1 Etüd

                     *Serbest  bir Parça

                      *GAM                        Do, Sol, Re, La, Mi, Fa Majör ve la minör

                                                        2 oktav ayrı el, arpej yok.

 

 

HAZIRLIK 2:

  *CZERNY            Op. 599 No 41, 56, 58, 59, 60, 61 (min. Met. 84)

                                                        No 64, 66, 69 (min. Met. 88)

No 70, 84, 89, 90, 92

arasından 1 sağ el, 1 sol el etüdü          

                        * BACH                Anna Magdelena Albümü’nden 2 parça

                        * CLEMENTI        Sonatin 2 bölüm

                                                        Veya

                           BEETHOVEN     Sonatin No 5 Sol M

                        * SCHUMANN      Gençlik Albümü’nden 1 parça

                        * SERBEST BİR PARÇA

* GAM                    4 #, 4 b Majör -   2 #, 2 b minör                                              4 oktav ayrı el  ve  Arpejleri

 

 

 

İLK DEVRE 1:

*CZERNY          Op. 299 No 1, 2 (min. Met. 84) VEYA

                                                 Op. 636 No 5 (min. Met. 88) 6, 21 VEYA

                                                  Op. 849 No 4, 7, 10

arasından 1 sağ el, 1 sol el etüdü    

                      * BACH              Kısa Prelüdler’den 2 parça

                      * BEETHOVEN   Sonatin No 6 Fa M VEYA

                         CLEMENTI       Sonatin No 2 Sol M VEYA   No 3 Do M   VEYA

                         DIABELLI, KUHLAU, DUSSEK  Sonatinlerden biri

                       * SCHUMANN  Gençlik Albümü’nden No 8, 10, 11, 18 arasından 1 parça                       * SERBEST PARÇA

                        * GAM               4 # Maj, Fa M, la m    2 el

                                                  4 b Maj, 4 b min, 4 # min  Ayrı el                

İLK DEVRE 2: 

*CZERNY          Op. 299 No 6, 7 (min. Met. 96)  (1 sağ el, 1 sol etüdü) VEYA

                                                  No 5 ( min. Met. 104/108) No 9 tek etüd  VEYA

Op. 849 No 8,9,13,14,15,18,20,21,26 (1sağ el,1sol etüdü) VEYA

                                                  No 23, 30 tek etüd  VEYA

                                                  Op. 636 No 7, 8, 10, 11, 14, 15, 16  (1sağ el,1sol etüdü)

* BACH            2 sesli Envansiyon  2 parça. No 8 (mecburi), diğeri seçmeli.

                        * BEETHOVEN   Sonat Op. 49 No 2 Sol M  VEYA

                           MOZART         Viyana Sonatini  VEYA    Do Maj  KV 545  VEYA

                           CLEMENTI       Sonatin No 4,5,6  VEYA

                           HAYDN          Sonat

                        * SCHUMANN    Gençlik Albümü’nden No 12,16,19  arasından 1 parça

                        * SERBEST PARÇA

                        * GAM                  4 # – 4  b Maj, 2 # – 2 b min. ve arpejleri  2 el,

Tüm diğer gamlar ve arpejler  ayrı el

 

  

İLK DEVRE 3: 

*CZERNY            Op. 299 No 10 Mecburi  (min. Met. 116/120) VE

No 11 (min. Met 76)  No 19, 20, 29 VEYA

Op. 849 No 25  VEYA Op. 740’tan 2 el ise tek etüd VEYA

Sağ el etüdü

CRAMER NO 35             

    *  BACH                 İki sesli envansiyon 2 parça (Do M ve re m hariç)

 

              * MENDELSSOHN  Sözsüz şarkılar’dan Op. 19 No 6 VEYA Op. 30 No 6                                                                  VEYA            Başka bir parça

              *  HAYDN, MOZART, BEETHOVEN Sonatlardan biri

               * SCHUMANN    Gençlik Albümü’nden No 20, 23, 25, 26 arasından bir parça

               * SERBEST PARÇA

* GAM                Tüm Gamlar ve Arpejler 2 el

 

             

Baraj Notu min. 70 puan

 

ORTA DEVRE 1:  

*CZERNY Op. 299 No 21 (min. Met.60),  No 34 VEYA No 36 (tek etüd)

                                                     VEYA  Op. 740 No 1, 2, 6 (hepsi tek etüd)  VEYA 

Op. 740 No 24, 29 (sağ el etüdü)  Op. 740 No 8, 41 (sol el  etüdü)

                               * BACH    Üç Sesli Envansiyon 2 parça

                     * MOZART, HAYDN Sonat  VEYA

                        BEETHOVEN    sol m Sonat

                     * Bestecileri ayrı  olmak üzere  aşağıdakilerden seçilen 2 eser

 SCHUMANN   Gençlik Alb. No 21, 24, 28, 36  VEYA

                                                Çocuk Sahneleri’nden bir parça VEYA

                       MENDELSSOHN   Sözsüz  Şarkıları’ndan Op. 102 No 3 VEYA

         Op. 67 No 6  VEYA Op. 62 No 2 VEYA Op. 53 No 2  VEYA

  CHOPIN  Vals ya da Mazurka ya da Nocturn

* SERBEST PARÇA   Tercihen Türk Bestecisi

* GAM      Tüm Gam ve Arpej çevrimleri kolay parmaklarla

 

ORTA DEVRE 2: 

*CZERNY     Op. 740 No 4, 18, 46 (hepsi tek etüd)  VEYA  

No 45  (yanında  1 etüd daha mecburi)

No 12, 23 ,28 (sol el etüdü) No 10, 13, 16, 26 (sağ el etüdü) VEYA

Op. 299 No 38 (sağ el etüdü) VEYA

   CRAMER    No 20, 21, 22, 26, 29, 33, 34, 39, 47, 54 arasından

1 sağ el 1 sol el etüdü

* SCHUBERT  Impromptu’lerden bir tane ( Op. 90 veya Op. 142)

* BACH    Üç sesli Envansiyon 2 parça

* BEETHOVEN, MOZART, HAYDN      Sonat

* SERBEST PARÇA

*GAM      Tüm Gam ve Arpej çevrimleri kolay parmaklarla hızlı tempo

 

ORTA DEVRE 3:

 * Biri Chopin olmak üzere 2 Etüd ( her ikisi de Chopin  olabilir.)

                           CHOPIN Op.25 N0.2, Op.10 No.3,Op.10 No.6, Opus posthume     etüdler v.s..

LISZT Gençlik etüdleri, Paganini etüdleri,

SCRIABIN, RACHMANINOV etüdler , MOSKOWSKI Op 72 etüdler

* SCARLATTI    Sonat

* MOZART        Fantasie  re m VEYA Rondo ReM  VEYA

   BEETHOVEN Rondo Do M VEYA

   KONÇERTO 1. veya 3. bölüm

 * CHOPIN Nocturn VEYA Vals VEYA Polonez VEYA Scherzo VEYA

    LISZT Consalation No 2, 3, 4, 5, 6 VEYA

    DEBUSSY    Children’s Corner No 1 VEYA Arabesque No 1 VEYA No 2     VEYA Prelüdlerden 1 tane  

*TÜRK BESTECİSİ    VEYA      20. YY BESTECİSİ

 

 

ORTA DEVRE 4:

* 1i Chopin olmak üzere 2 Etüd (her ikisi de Chopin  olabilir.)

Chopin Op.25 No.1, Op.10 No.3, Op.10 No.9, Op.25 No.3

Liszt Etüd ( Örn: Gençlik ya da Paganini etüdleri)

Rachmaninov ya da Scriabin etüdlerden bir tane

* BACH  Prelüd-Füg

* Bir Sonat

BEETHOVEN, HAYDN, MOZART, SCHUBERT vs…veya   KONÇERTO

* ROMANTİK DÖNEMDEN bir eser

   WEBER Perpetuum Mobile VEYA

   SCHUBERT Impromptu Op. 142 No 1 VEYA

   BEETHOVEN Rondo Op. 142 VEYA

   CHOPIN  Polonez (Op. 26 No 1 hariç) VEYA

   MOZART  Çeşitlemeler vs….

 *SERBEST PARÇA  (Tercihen Türk Bestecisi)

NOT:  Beethoven Rondo veya Mozart Çeşitleme seçildiği taktirde  tercihen     Schubert veya Romantik dönem Sonatı seçilmelidir.

 

 

İLERİ 1:   

*BACH        Prelüd- Füg

* CHOPIN     2 Etüd

Etud Op. 10 No 4 VEYA No 8 ve No 5, vs…

* ROMANTİK DÖNEMDEN bir eser

CHOPIN    Fantasie, Impromptu, Scherzo Op. 4  VEYA

   SCHUMANN  Fantasiestücke Op. 12 No 2 Essor  VEYA

   BRAHMS  Ballade Op. 118 No 3 sol m vs…

* SONAT Klasik, Romantik veya 20. Yy. (Schubert, Schumann,   Prokofiev,Scriabin vb.)

* SERBEST PARÇA  Tercihen Empresyonistlerden günümüze  VEYA

 TÜRK BESTECİSİ

 

İLERİ 2:  

*BACH  Fransız veya İngiliz Suiti

* CHOPIN  2 Etüd

Etud Op. 10 No 4  VEYA  No 8 ve No 12 vs…

* MENDELSSOHN  Andante Rondo Capriccioso  VEYA

    CHOPIN  Barcarolle, Scherzo, Ballade  VEYA  Nocturn Op. 48 No1 VEYA

   SCHUBERT  Impromtu Op. 142 No 3 VEYA

    SCHUMANN  Fantasiestücke Op. 12 In der Nacht  VEYA             

Traumes Wirren  VEYA

    MOZART  Rondo la m  VEYA

    BRAHMS  Rapsodi Op. 79’lardan 1 tane, vs…

* SONAT Klasik veya Romantik veya 20. Yy. (Schubert, Schumann,       Prokofiev,Scriabin vb.)

* SERBEST PARÇA    20.-21. yüzyıl       VEYA

    TÜRK BESTECİSİ

28/05/2015
349 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı
Rıhtım Caddesi No:1 81300 Kadıköy- İSTANBUL
Tel:(+90216) 338 18 32 - 418 76 39 FAKS: (+90216) 345 16 79