Trompet

Hazırlık 1.Sınıf

A)  Tüm pozisyonlarda temiz sesler elde etmek . Ton geliştirici çalışmalar,

Dil ve Bağ egzersizleri yapmak uygulamalı eğitimin amacıdır.

Öğrencinin trompet enstrümanını daha iyi tanıması için dinleme repertuarı oluşturulmalıdır .

  

B)   Hugh M. Stuart……………………Trumpet Fancies

Allegretto (Sayfa 3)

Minuet(Sayfa 3)

Rigaudon (Sayfa 3)

piano eşlikli veya eşliksiz olarak sınavda çalınacaktır.

 

C)   Öğrenciyi yetiştiren ilgili eğitmenin belirleyeceği iki veya üç basit etüd sınavda çalınacaktır.

 

 

D)  1# 1b’lü majör ve minör gamlar

 

Hazırlık 2.Sınıf

  

A)  Bağ ve Dil egzersizleri ile elastikiyet ve dil hakimiyeti geliştirilir .

Basit interval çalışmalarına başlanmalıdır.(Arban 1 No:48 – 49)

Ayrıca eğitimde horn ailesi enstrümanlarının (korno,Trompet,trombon, tuba) tarihi gelişimi ile ilgili bilgilere yer verilmelidir .

H.Clark Technical Studies for Cornet

1 No’lu egzersiz yardımıyla yarım kromatikler çalışılacaktır.

 

 

B) PİANO EŞLİKLİ ESERLER

 

Hugh M. Stuart……………………Trumpet Fancies

Minuet (Sayfa 4)

Little Pieces (Sayfa 4)

Song of Master Adam (Sayfa 4)

piano eşlikli veya eşliksiz olarak sınavda çalınacaktır.

 

 C) ETÜDLER

Arban Methode Complete 1  :

No : 19 – 20 no’lu etüdlerden bir tanesi sınavda çalınacaktır.

No : 47 – 48 – 49 her hangi biri sınavda çalınabilir.

  

     GAMLAR

 2# 2b’lü majör ve minör gamlar

 

 Yarı Zamanlı İlk Devre 1

 

A)  Arban 1 – 2

İnterval çalışmaları geliştirilir. (Arban 1 No : 33)

Grupetto çalışmalarına geçilir .

Bağ ve Dil egzersizleri ile elastikiyet ve dil hakimiyeti geliştirilir .

H.Clark Technical Studies for Cornet

1 ve 2 No’lu egzersizler çalışılacaktır.

Kromatik egzersizler geliştirilecektir.(Arban)

 

B) PİANO EŞLİKLİ ESERLER

Hugh M. Stuart……………………Trumpet Fancies

Henry Purcell…………………………….Marche (Sayfa 9)

Henry Purcell…………………………….Air (Sayfa 9)

English Folk Song………………………Greensleeves (Sayfa 10)

piano eşlikli olarak sınavda çalınacaktır.

 

C) ETÜDLER

Arban Methode Complete 1  :

No : 21 – 22 no’lu etüdlerden bir tanesi sınavda çalınacaktır.

No : 29 – 31 no’lu etüdlerden bir tanesi sınavda çalınacaktır.

 

B)   GAMLAR

3# 3b’lü majör ve minör gamlar

 

Yarı Zamanlı İlk Devre 2

 

A)Arban 1 – 2

Grupetto çalışmaları geliştirilir .

İnterval çalışmaları geliştirilir. (Arban 2)

Bağ ve Dil egzersizleri ile elastikiyet ve dil hakimiyeti geliştirilir .

Kromatik egzersizler geliştirilecektir.(Arban)

H.Clark Technical Studies for Cornet

1 ve 2 No’lu egzersizler geliştirilecektir.

 

 

B) PİANO EŞLİKLİ ESERLER

Hugh M. Stuart……………………Trumpet Fancies

G.F.Handel…………………………….Bourree

Z.Fibich…………………………………Poeme

G.Verdi…………………………………March(Aida)

 

 

C) ETÜDLER

Arban Methode Complete 1  :

No : 21 – 22 no’lu etüdlerden bir tanesi sınavda çalınacaktır.

No : 31 no’lu etüd sınavda çalınacaktır.

  

D)GAMLAR

4# 4b’lü majör ve minör gamlar

 

 

 

Yarı Zamanlı İlk Devre 3

 

A) Arban 1 – 2

Grupetto çalışmaları geliştirilir .

İnterval çalışmaları geliştirilir. (Arban 2)

Bağ ve Dil egzersizleri ile elastikiyet ve dil hakimiyeti geliştirilir .

Kromatik egzersizler geliştirilecektir.(Arban 1)

Mordan ve Tril çalışmalarına başlanacaktır.

Arban 3

Karakteristik etüdlere 1 Numaralı etüd ile başlangıç yapılır.

H.Clark Technical Studies for Cornet

2 ve 3 No’lu egzersizler geliştirilecektir.

 

 

B)A.Vivaldi             :  Allegretto (Trumpet Fancies)

A.Thomas                :  Gavotte (Trumpet Fancies)

Rene Louthe            :  Concertino

J .Haydn                  :  Andante (Concerto 2.Bölüm Trumpet Fancies)

G.Verdi                   :  Aida  (Marche)  (Trumpet Fancies)

M.P.Moussorgsky   :  Promenade (Trumpet Fancies)

G.Meyerbeer           :  Coronation marche (Trumpet Fancies)

 

 

C)Etüd ve Solo Parçalar

Arban 1

No : 19 – 20 – 21 – 22 no’lu etüdlerden bir tanesi sınavda çalınacaktır.

No : 29 no’lu etüd sınavda çalınacaktır.

 

 

D) GAMLAR

 Tüm Gamlar

 

 

 

Yarı Zamanlı Orta Devre 1

 

A) Arban 1 – 2

Grupetto çalışmaları geliştirilir .

İnterval çalışmaları geliştirilir. (Arban 2)

Bağ ve Dil egzersizleri ile elastikiyet ve dil hakimiyeti geliştirilir .

Arban kromatikler No : 8 – 9

H.Clark Technical Studies for Cornet

2 ve 3 No’lu egzersizler geliştirilecektir.

 

 

B) H.Pourcell               :  Sonata

 

 

C) E.Bozza                   :  Badinage

 

 

D) GAMLAR

 

Tüm Gamlar

 

 

Yarı Zamanlı Orta Devre 2

 

A) Arban 1 – 2

Grupetto çalışmaları geliştirilir .

İnterval çalışmaları geliştirilir. (Arban 2)

Bağ ve Dil egzersizleri ile elastikiyet ve dil hakimiyeti geliştirilir .

Arban kromatikler No : 8 – 9

SKALAGYAKORLATOK

Tüm gamlar üzerinde methodik çalışmalar

H.Clark Technical Studies for Cornet

3 ve 4 No’lu egzersizler geliştirilecektir.

 

 

B) Guy Ropartz            :  Andante & Allegro

Tchaikovsky           :   Valse Sentimentale

 

C) İlhan Usmanbaş      :  Handel Stilinde Trompet ve Piano Sonatı

Armin Kauffmann  :  Sonatine

 

 

D) GAMLAR

 

Tüm Gamlar

 

 

 

Yarı Zamanlı Orta Devre 3

 

 A) Arban 3

Karakteristik etüdler : 1 – 2 – 3  çalışılacaktır.

H.Clark Technical Studies for Cornet

4 ve 5 No’lu egzersizler geliştirilecektir.

SKALAGYAKORLATOK

Tüm gamlar üzerinde methodik çalışmalar

 

B) T.Albinoni                          : Konçerto no:3

     A.Arutjunian                     : Aria et Scherzo

 

  

C) Arban Karakteristik Etüdler

No : 1 – 2 – 3  Etüdlerden bir tanesi sınavda çalınacaktır

    

 

D) GAMLAR

 Tüm Gamlar

 

 

 

Yarı Zamanlı Orta Devre 4

 

A) Arban 3

Karakteristik Etüdler 1 – 2 – 3 – 4 – 5 ve 6 no’lu etüdler geliştirilecektir.

C.Chaynes Quinze Etudes   Başlanacak

No : 1

H.Clark Technical Studies for Cornet

5 ve 6 no’lu egzersizler geliştirilecektir.

Do Trompet ile çalışmalara ağırlık verilebilir.

 

B) Jiri Neruda                        : Konçerto(Sib Trompet)

     Henri Challan                   : Varyasyonlar(Do Trompet)

 

 

C) Arban Karakteristik Etüdler

No : 4 – 5 – 6  no’lu Etüdlerden seçilecek bir tanesi sınavda çalınacaktır

        C.Chaynes Quinze Etudes veya eşit düzeyde etüd kitaplarından Öğr.görevlisi tarafından seçilecek bir etüd sınavda çalınacaktır

 

 

D) GAMLAR

 Tüm Gamlar

 

Dönem bitirme sebebiyle sınavda Morso Empoze çalınacaktır.

MorsoEmpoze(Sınava girmeden önceki son 15 gün ilgili öğretim görevlisi tarafından seçilmiş ve öğrencinin kendi çalışma becerisini gösterebildiği özel eserdir).

 

 

 

Yarı ZamanlıYüksek Devre Giriş Sınav Müfredatı

 

A) Jiri Neruda                        : Konçerto(Sib Trompet)

     T.Albinoni                          : Konçerto no:3

 

 

B) Henri Challan                   : Varyasyonlar(Do Trompet)

     A.Arutjunian                     : Aria et Scherzo

 

C) Arban Karakteristik Etüdler

No : 1 – 2 – 3  no’lu Etüdlerden seçilecek bir tanesi sınavda çalınacaktır.

        C.Chaynes Quinze Etudes 1 No’lu Etüd sınavda çalınacaktır.

 

Lisans Giriş Sınavında A ve B repertuarlarından birer eser

C repertuarından seçilecek 2 etüd

 

 Yarı Zamanlı Yüksek Devre 1

 

Arban 3

Karakteristik Etüdler 4 – 5 – 6  No’lu Etüdler geliştirilecektir.

C.Chaynes Quinze Etudes

No: 1 – 2 – 3

H.Clark Technical Studies for Cornet

5 ve 6 no’lu egzersizler geliştirilecektir.

Do Trompet ile çalışmalara ağırlık verilebilir.

Etudes Modernes

Virtuosite Etüdler

 

 A) Sigfried Kurz                     : Konçerto

     Anthonny Lewis                : Concerto

     G.Delerue                           : Concertino

 

B) Torelli                                 :  Sonata

     Jacchini                              :  Sonata

     Martinu                              :  Sonatine

 

C) Arban Karakteristik Etüdler

No : 4 – 5 – 6  no’lu Etüdlerden seçilecek bir tanesi sınavda çalınacaktır

     C.Chaynes Quinze Etudes Öğr.görevlisi tarafından seçilecek bir etüd sınavda çalınacaktır

 

 

 

Yarı Zamanlı Yüksek Devre 2

 Arban 3

Karakteristik Etüdler 7 – 8 – 9 No’lu Etüdler geliştirilecektir.

Eşlikli Eserlerin bulunduğu ARBAN Repertuarı çalışmaya başlanır

C.Chaynes

Quinze Etudes No: 4 – 5 – 6

R.Boutry   

Virtuosite Etüdes çalışmaya başlanır

Etudes Modernes

Virtuosite Etüdler

 

 

A) A.Arutjunnian                  : Konçerto(Sib Trompet)

     C.Botti                               : Concerto

     Albinoni                            : Concerto

 

B) Arban  3                            : Carnaval von Venedig (Varyasyonlar)

     A.Jolivet                            : Arioso Barocco

A.Jolivet                            : Air de Bravoire

 

C) Arban Karakteristik Etüdler

No : 7 – 8 – 9  no’lu Etüdlerden öğrenci tarafından seçilecek bir tanesi sınavda çalınacaktır

 

R.Boutry (Virtuosite Etüdes) C.Chaynes (Quinze Etudes) veya Etudes Modernes kitaplarından Öğr.görevlisi tarafından seçilecek bir etüd sınavda çalınacak.

28/05/2015
219 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı
Rıhtım Caddesi No:1 81300 Kadıköy- İSTANBUL
Tel:(+90216) 338 18 32 - 418 76 39 FAKS: (+90216) 345 16 79