Keman Sanat Dalı- Sertifika Programı Müfredatı

 KEMAN SANAT DALI YARI ZAMANLI  MÜFREDATI

 

HAZIRLIK I-II İLK DEVRE 1-2-3.SINIFLAR   MÜFREDATI

                                     HAZIRLIK I

MÜFREDATI

1.      TEKNİK ÇALIŞMA -GAM-ETÜD

 • Teknik Çalışma: Vibrato Çalışmaları. Pozisyon Değişmeleri. Detache, Legato,Martellato gibi Sağ El Teknik Çalışmaları.
 • Gam: Sınıf seviyesine göre seçilir. Tüm gamların 3 oktavlı, en az 2 ve 4 bağlı olarak, 3 arpejinin de en az 3 bağlı olarak çalışılması önerilir

A. Gregorian- Alexiev Gam Kitabları, C.  Flesch ve

İvan  Galamian‘ın metodlarından faydalanılabilir.

 • Etüd:

§  H. Schradieck 1. Defter

§  F. Volfard

§  G. Kaiser

§  A. Seybold 1-2-3. Defterler

§  H. Stetsenko 2. sınıf için toplu etüdler.

§  K. Fortunatov

§  M. Garlitzki

§  K. Rodinov 1. ve 3. sınıf için seçilmiş etüdler.

 

2.      PİYANOLU PARÇALAR

 • 1. ve 2. sınıf için seçilmiş keman parçaları.

§  K. Fortunatov 1. ve 2. sınıf için küçük parça ve

sonat  koleksiyonundan seçkiler.

§  M. Garlitzki    1. ve 6. sınıf parçaları

§  Y. Utkin Hristomasyon‘dan seçilmiş parçalar.    

 

 

 

HAZIRLIK I

Final Sınavı

 

1.      SINIF SEVİYESİNE GÖRE SEÇİLMİŞ ÜÇ GAM; 

(Sol Majör, Re Majör, La Majör)

 • 1 OKTAV GAM, 2 VE 4 BAĞLI ÇALINACAK.
 • ÜÇ ARPEJİ, 3 BAĞLI ÇALINACAK

 

2.      BİR TANE ETÜD

 

3.      PİYANOLU PARÇA

 

SINAVDA TÜM ESERLERİN EZBERE ÇALINMASI İSTENİR

 

HAZIRLIK II

MÜFREDATI

 

1.      TEKNİK ÇALIŞMA -GAM-ETÜD

 • Teknik Çalışma: Vibrato Çalışmaları. Pozisyon Değişmeleri. Detache, Legato,Martellato gibi Sağ El Teknik Çalışmaları.
 • Gam: Sınıf seviyesine göre seçilir. Tüm gamların 3 oktavlı, en az 2 ve 4 bağlı olarak, 3 arpejinin de en az 3 bağlı olarak çalışılması önerilir

A. Gregorian- Alexiev Gam Kitabları, C.  Flesch ve

İvan  Galamian‘ın metodlarından faydalanılabilir.

 • Etüd:

§  H. Schradieck 1. Defter

§  F. Volfard

§  G. Kaiser

§  A. Seybold 1-2-3. Defterler

§  H. Stetsenko 2. sınıf için toplu etüdler.

§  K. Fortunatov

§  M. Garlitzki

§  K. Rodinov 1. ve 3. sınıf için seçilmiş etüdler.

 

2.      PİYANOLU PARÇALAR

 • 1. ve 2. sınıf için seçilmiş keman parçaları.

§  K. Fortunatov 1. ve 2. sınıf için küçük parça ve

sonat  koleksiyonundan seçkiler.

§  M. Garlitzki    1. ve 6. sınıf parçaları

§  Y. Utkin Hristomasyon‘dan seçilmiş parçalar.   

 

HAZIRLIK II

Final Sınavı

 

1.      SINIF SEVİYESİNE GÖRE SEÇİLMİŞ ÜÇ GAM; 

(Sol Majör, Re Majör, La Majör, Si Bemol Majör)

 • 2 OKTAV POZİSYON GEÇİŞLİ GAM, 2 VE 4 BAĞLI ,

ÜÇ ARPEJİ 3 BAĞLI ÇALINACAK

 

2.      DEĞİŞİK KARAKTERLİ İKİ TANE ETÜD

 (Bir Tanesi Pozisyon Geçişli)

 

3.      2 TANE PİYANOLU PARÇA  (Hristomasyon No: 61’den sonra)

 

SINAVDA TÜM ESERLERİN EZBERE ÇALINMASI İSTENİR

 

İLK DEVRE I

MÜFREDATI

 

3.      TEKNİK ÇALIŞMA -GAM-ETÜD

 • Teknik Çalışma: Vibrato Çalışmaları. Pozisyon Değişmeleri. Detache, Legato,Martellato gibi Sağ El Teknik Çalışmaları.
 • Gam: Sınıf seviyesine göre seçilir. Tüm gamların 3 oktavlı, en az 2 ve 4 bağlı olarak, 3 arpejinin de en az 3 bağlı olarak çalışılması önerilir

A. Gregorian- Alexiev Gam Kitabları, C.  Flesch ve

İvan  Galamian‘ın metodlarından faydalanılabilir.

 • Etüd:

§  H. Schradieck 1. Defter

§  F. Volfard

§  G. Kaiser

§  A. Seybold 1-2-3. Defterler

§  H. Stetsenko 2. sınıf için toplu etüdler.

§  K. Fortunatov

§  M. Garlitzki

§  K. Rodinov 1. ve 3. sınıf için seçilmiş etüdler.

4.      PİYANOLU PARÇALAR

 • 1. ve 2. sınıf için seçilmiş keman parçaları.

§  K. Fortunatov 1. ve 2. sınıf için küçük parça ve

sonat  koleksiyonundan seçkiler.

§  M. Garlitzki    1. ve 6. sınıf parçaları

§  Y. Utkin Hristomasyon  No 62’den seçilmiş parçalar.   

 1. KONÇERTOLAR
 • F. Seitz  op:13 no:1 , op: 22
 • O.Rieding op: 34, op: 35
 • Yanschinov Konçertino op:35

 

 

İLK DEVRE I

Final Sınavı

 

1.      SINIF SEVİYESİNE GÖRE SEÇİLMİŞ ÜÇ GAM; 

(Sol Majör, Re Majör, La Majör, Si Bemol Majör)

 • 3 OKTAV POZİSYON GEÇİŞLİ GAM, 2 VE 4 BAĞLI ,

ÜÇ ARPEJİ 3 BAĞLI ÇALINACAK

 2.      1 TANE ETÜD

 (Legato veya  Detache pozisyon geçişli 1 etüd )

 3.      1 PİYANOLU PARÇA ve  KONÇERTO VEYA SONATIN BİR BÖLÜMÜ

 

SINAVDA TÜM ESERLERİN EZBERE ÇALINMASI İSTENİR

 

 

İLK DEVRE II

MÜFREDATI

 

1.      TEKNİK ÇALIŞMA – GAM- ETÜD

 • Teknik Çalışma: Staccato ve Spiccato gibi sağ el tekniği uygulamaları öğrenilir.
 • Gam: Sınıf seviyesine göre seçilir. Gamların 3 oktavlı, en az 2 ve 4 bağlı olarak, üç arpejinin de en az üç bağlı olarak çalışılması önerilir.

 A. Gregorian-  Alexiev Gam Kitapları, C.  Flesch ve

 İvan  Galamian‘ın metodlarından faydalanılabilir.

 • Etüd:

§  H. Schradieck 1. Defter

§  F. Volfard

§  G. Kaiser

§  A. Seybold 3-4-5. Defterler

§  K. Fortunatov

§  M. Garlitzki

§  K. Rodinov 1. ve 3. sınıf için seçilmiş etüdler.

§  J. F. Mazas op.36, 1. Defter

 

2.      PİYANOLU PARÇALAR

 • 1. ve 2. sınıf için seçilmiş keman parçaları.

§  Hristomasyon‘dan seçilmiş parçalar.   

§  K. Fortunatov 3. ve 4. sınıflar için klasik  koleksiyon

§  Hristomasyon-Utkin 3. ve 4. sınıflar için parçalar

                           ve büyük  formlar

         

3.      SONATLAR

 • L. van Beethoven Sonatin
 • W. A. Mozart Sonatin
 • J.B.C. Dancla Çeşitlemeler

 

 

İLKDEVRE II

MÜFREDATI

        -DEVAMI-

 

4.      KONÇERTOLAR

 • A. Vivaldi La Majör, Sol minör
 • F. Seitz op. 7
 • O. Rieding op. 21-24-25
 • Dancla Variasyon

 

    İLK DEVRE II

Final Sınavı

 

1.       SINIF SEVİYESİNE GÖRE SEÇİLMİŞ İKİ GAM;

 • 3 OKTAV GAM 2, 4 VE 6 BAĞLI ÇALINACAK.
 • ÜÇ ARPEJİ, 3 BAĞLI ÇALINACAK.

 2.      BİR ETÜD 

3.      PİYANOLU PARÇA

 4.      KONÇERTONUN 1. BÖLÜMÜ VEYA SONATIN BİR BÖLÜMÜ VEYA  BİR VARİASYONUN TAMAMI

 

 

SINAVDA TÜM ESERLERİN EZBERE ÇALINMASI İSTENİR

 

İLK DEVRE III

MÜFREDATI

 

1.      TEKNİK ÇALIŞMA – GAM- ETÜD

 • Teknik Çalışma: Yay çalışmalarına devam edilecek. Dinamik, entonasyon, ton, tril çalışmaları.
 • Gam: Tüm üç oktavlı gam ve arpejler.

A. Gregorian-Alexiev Gam kitapları

 • Etüd:

§  H. Schradieck 1. ve 2. Defter.

§  R. Kreutzer Etüdler

§  Y. Utkin Hristomasyon 3. ve 4. Sınıflar için seçilmiş etüdler.

§  K. Fortunatov 3. ve 4. Sınıflar için seçilmiş etüdler.

 

2.      PİYANOLU PARÇALAR

K. Fortunatov’dan 3.ve 4. sınıflar için klasik koleksiyondan parçalar

SONATLAR

 • F. Schubert Sonatin No:1
 • Corelli Sonatlar
 • F. A. Bonparti Si minör Sonat
 • L.van Beethoven Do minör Sonatin.

 

4. KONÇERTOLAR

 • J. Haydn Sol Majör
 • F. Kreisler Do Majör
 • P. Rode   No. 6 veya 7
 • G. B.Viotti No. 23
 • Accolay Konçerto
 • Dancla Variasyonlar

 

 

İLK DEVRE III

Final Sınavı

 

1.      BİR GAM:

ÜÇ OKTAVLI VE 7 ARPEJİ İLE ÇALINACAK

 2.       BİR ETÜD

 3.      BİR PİYANOLU PARÇA

 4.      KONÇERTONUN 1. BÖLÜMÜ veya 2. ve 3. BÖLÜMLERİ

 

SINAVDA PİYANOLU SONAT HARİCİNDE TÜM ESERLERİN EZBERE ÇALINMASI İSTENİR

 

T.C.

 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI

MÜZİK BÖLÜMÜ

 

YAYLI ÇALGILAR ANASANAT DALI

 KEMAN SANAT DALI

 

YARI ZAMANLI

ORTA DEVRE I-2-3-4

İLERİ DEVRE 1-2. SINIFLAR

MÜFREDATI

 

ORTA DEVRE I

MÜFREDATI

 

1.      TEKNİK ÇALIŞMA – ETÜD

 • Gam:A. Gregorian- Alexiev Gam Kitapları.
 • Etüd: Aşağıda sıralanmış metotlardan faydalanılabilir.

§  H. Schradieck 2. Ve 3. defter.

§  C. Flesch

§  J. Dont op. 37

§  R. Kreutzer

§  F. Fiorillo

§  J. F. Mazas op. 36 2. Defter.

§  A.Tahtacı Seçilmiş Etüdler.

§  K.Fortunatov 6. ve 8. Sınıf etüdleri.

 

2.      PİYANOLU PARÇALAR

 • Genç Kemancı ve Y. Utkin Hristomasyon‘dan 5. ve 6. sınıf için seçilmiş parçalar.

 

3.      SONATLAR

 • A. Ariosti.
 • J. Haydn Sonatin
 • B. Bartok Sonatin
 • F. Schubert Sonatin No. 2
 • G. F. Haendel Sonat
 • W. A. Mozart Sonatin
 • A. Corelli Sonat
 • G. F. Teleman 6 Sonat

 

 

ORTA DEVRE I -II – III

MÜFREDATI

        -DEVAMI-

 

4.      KONÇERTOLAR

 • J. S. Bach La minör.
 • C. A. Beriot No 4 -7-10
 • P. Rode No 8
 • G. B. Viotti No 20- 28
 • D. Kabalewski
 • F. Mendehlsohn Re minör
 • L. Spohr No. 2
 • A. Vivaldi Mi Majör

 

ORTA DEVRE I

Final Sınavı

 

1.      İKİ GAM:

 • 3 OKTAV, 7 ARPEJİ İLE
 • ÇİFT SESLİ ÜÇLÜ GAM

2.      BİR ÇİFT SESLİ ETÜD

 3.      BİR PİYANOLU PARÇA. (İçinde spiccato olacak)

 4.      KONÇERTONUN 1. BÖLÜMÜ veya 2. ve 3. BÖLÜMLERİ

 

 

SINAVDA PİYANOLU SONAT HARİCİNDE TÜM ESERLERİN EZBERE ÇALINMASI İSTENİR

ORTA DEVRE II

MÜFREDATI

 

1.      GAM- ETÜD –  KAPRİS

 • Gam: A. Gregorian Gam Kitabı
 • Etüd: Aşağıda sıralanmış metotlardan faydalanılabilir.

§  K. Fortunatov  – A. Tahtacı  6. ve 7. Sınıf etüdleri,

§  H. Schradieck 2. ve 3. Defter.

§  P. Rovelli

§  R. Kreutzer

§  P. Rode

 • Kapris:

§  F.  Lvov İki Kapris

 

2.      PİYANOLU PARÇALAR

 • Y. Utkin Hristomasyon 5. ve 6. Sınıf için seçilmiş parçalar.
 • K. Fortunatov 5. ve 6. Sınıf için seçilmiş parçalar.

 

3.      SONATLAR

 • W. A. Mozart
 • J. Haydn
 • A. Corelli La Folia
 • G. Tartini Sol minör
 • F. Schubert Sonatin No 2
 • A. Dvorak Sonatin No 2
 • C. M. von Weber Sonat
 • T.A.Vitali Chaccone

 

4.      KONÇERTOLAR

 • J. S. Bach Mi minör.
 • L. Spohr No 9-11
 • W. A. Mozart Adalaida
 • F. Mendehlsohn
 • D. Kabalewski

 

                                               ORTA DEVRE II

Final Sınavı

 

1.      1 GAM: TÜM ARPEJLERİ İLE (3 lü, 6 lı)

 2.      ÇİFT SESLİ BİR ETÜD

 3.      PİYANOLU PARÇA.

 4.      KONÇERTONUN 1. BÖLÜMÜ veya 2. ve 3. Bölümleri.

 

 

SINAVDA PİYANOLU SONAT HARİCİNDE TÜM ESERLERİN EZBERE ÇALINMASI İSTENİR

 

ORTA DEVRE III

MÜFREDATI

 

1.      ETÜD

§  R. Kreutzer

§  J. Dont op: 35

§  P. Locatelli

§  P. Gavinies

§  P. Rode

§  P. Rovelli

§  Ch. Dancia

§  H. Vieuxtemps Konser Etüdleri

2.      KONSER PARÇALARI

 • F.Kreisler (Rondino, Liebesleid, Liebesfreud, Melodi)
 • Z. Fibich Poeme.
 • E. Elgar Salut d’Amour.
 • N.Paganini Cantabile.
 • P. I. Tchaikowsky (Chanson Paroles, Chanson triste)
 • J. S. Bach (Mi Majör Partita’ dan Gigue, Re minör Partita’dan Gigue,

  Sol minör Solo Sonat ‘tan Presto )

 

3.      SONATLAR

 • W. A. Mozart
 • J. Haydn
 • J. M. Leclair
 • G. F. Haendel Sonatlar
 • N. Paganini Sonatinler
 • F. M. Veracini
 • F. Schubert Sonatin No:3
 • F. Mendehlsohn Fa minör
 • T. A. Vitali Chaconne
 • E. Grieg Fa Majör

                                               ORTA DEVRE III

MÜFREDATI

-DEVAMI-

 

4.      KONÇERTOLAR

 • G. B. Viotti no:22
 • L. Spohr No: 8-9
 • W.A. Mozart Sol Majör
 • E. Lalo
 • C. Saint-Saens No: 3
 • H. Vieuxtemps No: 2-4
 • J. Haydn Do Majör
 • H. Vieuxtemps Balad ve Polones

 

 

 

ORTA DEVRE III

Final Sınavı

 

1.      3 OKTAV GAM 7 ARPEJİ İLE  ( ÜÇLÜ, ALTILI VE OKTAV )

 2.      ÇİFT SESLİ BİR ETÜD

 3.      KONSER PARÇASI

 4.      İKİ BÖLÜM PİYANOLU SONAT (Yavaş-hızlı)

 5.      KONÇERTONUN 1. BÖLÜMÜ veya 2. ve 3. BÖLÜMLERİ.

 

SINAVDA PİYANOLU SONAT HARİCİNDE TÜM ESERLERİN EZBERE ÇALINMASI İSTENİR

 

ORTA DEVRE IV

İLERİ DEVRE I ve İLERİ DEVRE II

MÜFREDAT PROGRAMLARI

 

1.       ETÜD –  KAPRİS

 

 • H.Vieuxtemps Konser Etüdleri.
 • H.Wieniawsky
 • N.Paganini
 • J.Dont op:35
 • P. Rode
 • P.Locatelli
 • P. Gavinies
 • Ch. Dancla
 • P.Rovelli

 

2.      KONSER PARÇALARI

Orta Devre IV, İleri Devre I-II

 • K. Saint – Saens Kuğu, Romanze Op:48
 • M. Ravel Vals Sentimentales
 • F. Chopin Nocturne Op. 9 No. 2-20 , Op.27 No.2 , Op.72.
 • N.Paganini Cantabile, Andante, Amoroso. Larghetto Con Passione
 • P. Sarasate Playera Op.23, Malaguena Op.21 No.1
 • L. Berkeley Elegy ,Toccata
 • A. Dvorak Dört Romantik Parça, Humoresque Op. 101 No.7,

Slav Dansı No.1

 • K.Symnowski Mythes
 • İ. Strawinsky Serenade
 • S. Prokofieff Mars, Beş Melodi
 • G.Tartini Füg
 • A.Glasnov Büyük Adagio
 • J. Brahms Macar Dansları
 • T. A. Vitali Chaccone (Vharlie)
 • B.Britten Üç parça
 • P. Tchaikowsky Melodi .Valse Sentimentale
 • B.Bartok Romen Dansları
 • S. Rachmaninoff Vocalise,Eighteenth Variation Op.43
 • O.Respighi Altı Parça
 • F. Kreisler Shöne Rosmarin, Prelüd ve allegro, Liebesleid, Liebesfreud. La Gitana, Corelli’nin Bir Teması Üzerine Çeşitlemeler, Sicilienne ve Rigaudon.
 • C.Debussy Clair de Lune.
 • E.Granados İspanyol Dansı Op. 37 No.5
 • J.Massenet Meditation from “Thais”
 • J.Sibelius Humoresque No.1 ve 2

İleri Devre II (Lisans 4 Müfredatından)

 • B. Bartok Rapsodi
 • F.Schubert İntroduction ve Rondo
 • M.Ravel Tzigane
 • H.Wieniawsky Scherzo Tarantella, Polonez.
 • E. Elgar La Capricieuse.
 • P.Tchaikowsky Scherzo ,Valse Scherzo, Melankolik Serenad, Meditation, Humoresque
 • C. Saint-Seans Kapris Op. 52 No.6, Havanaise, Introduction ve Rondo Capricioso.
 • J. Suk Dört Parça Op.17 No. 1 ve 2, Op.17 No. 3 ve 4
 • N. Paganini Moto Perpetuo, Venedik Karnavalı,Caprice d’ Adieu, God Save the King Variation, Introduction ve Çeşitlemeler, Palpiti, Şeytan Dansları.
 • P. de Sarazate Jota Aragonesa, The Song of the Nightingale,Chansons, Russes, Jote de Pablo, Faust Fantezi, Carmen Fantezi, Zigeunerweisen, Caprise Basque , Habanera, Jota Navarra, İspanyol Dansı No.7 ve 8, Zapateado, Romanza Andaluza
 • F. Kreisler Recitativ ve Scherzo
 • H.Vieuxtemps Romanze
 • K.Symnowski Notturno ve Tarantella
 • Manuel de Falla İspanyol Dansı
 • A.Dvorak Slav Dansı No.2, Romans

3.      PARTİTA ve SOLO SONATLAR

Orta Devre IV, İleri Devre I

 • J.S. Bach

§  Si minor Partita’dan Sarabande ve Double,

§  Re minor Partita’dan Allamande ve Couante

§  Re minor Partita’dan Sarabande ve Gigue

§  Mi minor Partita’dan Gavotte en Rondeau ve Menuet

    İleri Devre II

 • J.S. Bach

§  Si minor Partita’ dan Tempo di Boure ve 4. Double

§  Mi Major Partita’dan Loure ve Gavotte en Rondeau

§  Sol minor Solo Sonat’tan Siciliana ve Presto

§  Do Major Solo Sonat’tan Largo ve Allegro Assai

§  La minor Solo Sonat’tan Andante ve  Allegro

 • P. Hindemith 2. Solo Sonat’ın tamamı
 • E. Ysaye Solo Sonat 2 Bölüm
 • A. Honeger Solo Sonat 2 Bölüm
 • M. Reger Solo Sonat 2 Bölüm
 • S. Prokofieff Solo Sonat 2 Bölüm
 • P. Hindemith Solo Sonat No.1 2 Bölüm
 • B.Bartok Solo Sonat 2 Bölüm

 

İleri Devre II (Lisans 4 Müfredatından)

 • J.S. Bach

§  Sol minor Solo Sonat’tan Adagio ve Füg

§  La minor Solo Sonat’tan Grave ve Füg

§  Do Major Solo Sonat’tan Adagio ve Füg

§  Re minor Partita’dan Allemande- Courante-Sarabande-Gigue

§  Si minor Partita’dan Allemande -Courante-Sarabande-Tempo di  Boure

§  Re minor Partita’dan Chaccone

§  Mi Major Partita’dan Prelude- Loure – Gavotte en Rondeau-Gigue

 

 

4.      SONATLAR

Orta Devre IV, İleri Devre I-II

 

 • J.Brahms No. 1-2-3
 • G. Faure
 • C. Franck
 • A. Dvorak
 • E. Grieg No. 1-2-3
 • Bach Piyanolu Sonatlar (Mezuniyet Senesi Hariç)
 • R. Schumann No.1-2
 • A. Saygun
 • İ. Usmanbaş (Lisans 4 Hariç)
 • S. Prokofieff No. 1-2
 • C. Saint -Saens No. 1-2
 • F. Mendelssohn
 • L. Janacek
 • G. Tartini Şeytan Trili
 • N. Paganini Sonatinler (Mezuniyet Senesi Hariç )
 • R. Strauss
 • E.Elgar
 • K. Symanowski
 • C. Debussy
 • A. Mozart Sonatlar
 • L. v. Beethoven Sonatlar
 • F.M.Veracini (Mezuniyet Senesi Hariç )

 

 

5.      KONÇERTOLAR

Orta Devre IV, İleri Devre I-II

 

 • H. Vieuxtemps No. 2-3-4-5(Lisans 1 ve 2. Sınıflarda No. 4 İçin 1.,2. ve 4. Bölümler.)
 • H. Wieniawsky No. 1-2
 • A. Mozart No. 3-4-5 (Mezuniyet Senesi Hariç)
 • M. Bruch Sol minör. Re minör Skoç Fantasy
 • N. Paganini No. 1-2-3-4-5-6.
 • K. Symanowski No.1-2
 • C. Saint -Saens No.3
 • F. Mendelssohn Mi minör
 • E. Lalo İspanyol Senfonisi (Orta Devre I ve İleri Devre I için 1. ,4. ve 5. Bölümler Çalınacak.)
 • K.Goldmark
 • E.W.Korngold
 • S.Barber
 • A.Khachaturian
 • E.Elgar
 • P.Tchaikowsky
 • J.Brahms
 • R. Schumann
 • B.Goldard
 • A.Glazunov
 • A.Berg
 • L.v Beethoven
 • D.Shostakowich No.1-2
 • İ.Strawinsky
 • U.Cemal Erkin
 • A. Saygun
 • B.Tarcan
 • İ.Usmanbaş
 • R. Strauss
 • A.Dvorak
 • A.Vivaldi Mevsimler

KONÇERTOLAR(Devamı)

 

 • A.Rzayev
 • J.E. Conus
 • J.Joachim
 • H.W.Ernst

 

Ø  Orta Devre IV’te konçertonun 1. veya (2. ve 3.) bölümleri çalınacak.

Ø  İleri Devre I ‘de bir Mozart konçertonun 1. veya (2. ve 3.) bölümleri Kadansı ile çalınacak.

 

Birinci Bölümü Çalınacak Konçertolar

 • P. Tchaikowsky
 • J. Sibelius
 • A.Khachaturian
 • N. Pagganini
 • D.Shostakowich La minör No. 1
 • P. Hindemith
 • B.Biritten
 • E. Elgar
 • B.Bartok No.2

 

 

ORTA DEVRE IV

Final Sınavı

 

1.      ÇİFT SESLİ ETÜT

 2.       BİR BÖLÜM  BACH

 3.      PİYANOLU SONAT İKİ BÖLÜM (Ağır-Hızlı)

 4.      KONÇERTONUN 1. BÖLÜMÜ  KADANSI İLE

 5.      SINAVDAN 21 GÜN ÖNCE BELİRLENECEK OLAN “MORSE EMPOZE”

 

 SINAVDA PİYANOLU SONAT HARİCİNDE TÜM ESERLERİN EZBERE ÇALINMASI İSTENİR

 

İLERİ DEVRE I

                                              Final Sınavı

1.      BİR TANE MOTO PERPETIUM

 2.       İKİ BÖLÜM BACH

 3.      PİYANOLU SONAT İKİ BÖLÜM (Ağır-Hızlı)

 4.      HERHANGİ BİR MOZART KONÇERTONUN 1. BÖLÜMÜ KADANSI İLE

 

 

SINAVDA PİYANOLU SONAT HARİCİNDE TÜM ESERLERİN EZBERE ÇALINMASI İSTENİR

  İLERİ DEVRE II

                                                     Final Sınavı

 

1.      BİR ETÜD veya KAPRİS

 2.      BACH veya ÇAĞDAŞ SOLO SONATTAN İKİ BÖLÜM

 3.      PİYANOLU SONAT İKİ BÖLÜM (Ağır-Hızlı)

 4.      KONÇERTONUN 1. BÖLÜMÜ 

5.      SINAVDAN 21 GÜN ÖNCE BELİRLENECEK OLAN “MORSE EMPOZE” 

 SINAVDA PİYANOLU SONAT HARİCİNDE TÜM ESERLERİN EZBERE ÇALINMASI İSTENİR

 

01/06/2015
360 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı
Rıhtım Caddesi No:1 81300 Kadıköy- İSTANBUL
Tel:(+90216) 338 18 32 - 418 76 39 FAKS: (+90216) 345 16 79