Solfej Müfredatı – Sertifika Programı

Sertifika Programı Yuva Müfredatı

 

 • Kulak Soruları (tek tek ve ezgisel), beyaz tuşların tümü
 • Do Majör tonalitede okuma parçaları ( 4, 3, 2 ) 

                                                                         4  4  4

                                                                         w.  h.   H.  Q. ve esleri

Sertifika Programı Hazırlık 1 Müfredatı

 

 • Kulak soruları (tek tek, ezgisel) beyaz tuşlara ek olarak fa #, sol #
 • Do Majör tonunda deşifreler    ( 4, 3, 2, 3, 6 C ölçülerde)

                                                         4  4  4  8  8

 • Sol ve bas fa anahtarlarında (anahtar tanıma) parçalar
 • 2# ve 2b gamlar (teorik olarak)

Sertifika Programı Hazırlık 2 Müfredatı

 

 • Kulak soruları (tek tek ve ezgisel), tüm tuşlarda.
 • Do Majör ve la minör tonlarında okuma parçaları ve tek sesli dikteler

( 4, 3, 2,   3, 6, 9, 12 ölçü birimlerinde )                                                                                                       

        4  4  4    8  8  8   8            

 • 5# ve 5b gamlar (teorik olarak)
 • Sol ve bas fa anahtarlarında (anahtar tanıma) parçalar

 

Sertifika Programı İlk Devre I  Müfredatı

 

 • Kulak soruları (2 sesli aralık şeklinde)
 • Sol Majör, mi minör, Fa Majör ve re minör tonlarında deşifre ve dikteler
 • Ritmik okuma.
 • Aralık analizi, (tüm kararlarıyla birlikte) ve gam soruları.
 • Sol, Bas fa ve soprano do anahtarında (anahtar tanıma) parçalar.
 • Tüm gamlar (teorik olarak)
 • Transpozisyon (Do Majör, la minör, Sol Majör mi minör, Fa Majör, re minör, Re Majör, si minör, Sib Majör ve sol minör)

    

Sertifika Programı İlk Devre II  Müfredatı 

 • Kulak soruları (3 sesli akor şeklinde)
 • Re Majör, si minör, Sib Majör, sol minör, La Majör, fa# minör, Mi b Majör, do minör tonlarında deşifre ve dikteler.
 • Ritmik okuma
 • 3 sesli akor analiz soruları, gam ve derece soruları, kadans tanıma.
 • Kadans çalma – piyanistler için  (mükemmel kadans)
 • Sol, bas fa, soprano do ve alto do anahtarlarında (anahtar tanıma) parçalar.
 • Transpozisyon Do Majör, la minör, Sol Majör mi minör, Fa Majör, re minör, Re Majör, si minör, Sib Majör, sol minör, La Majör, fa# minör, Mib Majör, do minör)

Sertifika Programı İlk Devre III  Müfredatı

 

 • Tüm tonlarda deşifre ve dikteler.
 • Ritmik okuma
 • Sol, bas fa, soprano do ve alto do anahtarlarında (anahtar tanıma) parçalar.
 • 4 ve 5 sesli akor analiz soruları (geniş serim de dahil) ve bu akorları duyma, gam ve derece soruları, kadans tanıma.
 • Kadans çalma – piyanistler için   (Az mükemmel ve kırık kadans)
 • Transpozisyon (tüm tonlarda)
01/06/2015
277 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı
Rıhtım Caddesi No:1 81300 Kadıköy- İSTANBUL
Tel:(+90216) 338 18 32 - 418 76 39 FAKS: (+90216) 345 16 79