Sahne Sanatları Bölümü

 

Bale Anasanat Dalı Lisans Müfredatları.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI

BALE ANASANATDALI 2014  LİSANS MÜFREDATI

 

I.                  DÖNEM

1- Port de Bras; Adagio ve jump’larda  vücut kullanımının geliştirilmiş olması

2- Adage;Petit ve Grand  Adagio-Renverse endehor/endedans,Ponse ,1. Arabesque,Grand Temps Releve  entournant hareketlerinin yapılması

3- Allegro; Pas Brise dessus/dessous,petit pas jete  battu entournant,sissone simple entournant (erkek),pas echappe entrechat-six’in  yapılması

4- Grand Allegro;pas jete ballote,Grand sissonne tombe entournant,Grand Temps lie saute entournant,Rond en’lair  saute’nin  yapılması

5- Point (Kız öğrenciler için);Grand fouette en face,Grand Battement  jete, 5.den pirouette’in  yapılması

6- Orta   entournant;petit battement,rond de jambe ,frappe’nin  yapılması

7- Grand  Plie’den Grand tour hazırlığı ve Grand tour’un  yapılması

8- Tour endehor ve endedans  büyük pozlarda Pas tombe,Coupe ve Echappe saute’nin yapılması

9- Point;Diagonal pique endehor-endedans,chaines,tour basque’ın   yapılması

10- Point; Emboite entournant,dairede Pique’nin  yapılması

11- Grand pas jete entournant croise’den croise’ye tombe coupe derrire’in  yapılması

12- Pas de Ciseax’in   yapılması

13- Grand Sissonne Renverse  endehor-endedans’ın yapılması

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI

BALE ANASANATDALI 2014  LİSANS MÜFREDATI

 

II.               DÖNEM

1-   Port de Bras; Adagio ve jump’larda  vücut kullanımının geliştirilmiş olması

2-   Adage;Petit ve Grand  Adagio-Renverse endehor/endedans,Ponse ,1. Arabesque,Grand Temps Releve  entournant hareketlerinin yapılması

3-   Allegro; Pas Brise dessus/dessous,petit pas jete  battu entournant,sissone simple entournant (erkek),pas echappe entrechat-six’in  yapılması

4-   Grand Allegro;pas jete ballote,Grand sissonne tombe entournant,Grand Temps lie saute entournant,Rond en’lair  saute’nin  yapılması

5-   Point (Kız öğrenciler için);Grand fouette en face,Grand Battement  jete, 5.den pirouette’in  yapılması

6-   Orta   entournant;petit battement,rond de jambe ,frappe’nin  yapılması

7-   Grand  Plie’den Grand tour hazırlığı ve Grand tour’un  yapılması

8-   Tour endehor ve endedans  büyük pozlarda Pas tombe ,Coupe ve Echappe saute’nin yapılması

9-   Point;Diagonal pique endehor-endedans,chaines,tour basque’ın   yapılması

10- Point; Emboite entournant,dairede Pique’nin  yapılması

11- Grand pas jete entournant croise’den croise’ye tombe coupe derrire’in  yapılması

12- Pas de Ciseax’in   yapılması

 

13- Grand Sissonne Renverse  endehor-endedans’ın yapılması

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI

BALE ANASANATDALI 2014  LİSANS MÜFREDATI

 

III.           DÖNEM

 

1-  Grand Battement  jete demi rond ve grand rond,Rond de Jambe endehor-endedans,büyük pozlardan  pirouette’lerin yapılması

2- Port de Bras; Pozlarda 90 derece de yapılması   

3- Allegro;Brise entournant,petit pas jete entournant,Sissonne ferme battu,Sissonne ouverte battu,pas jete ballotte’nin yapılması

4-Grand Allegro;pas jete ballote,Grand sissonne tombe entournant,Grand Temps lie saute entournant,Rond en’lair saute hareketlerinin yapılması  

5-  Point (Kız öğrenciler için);Grand fouette en face,Grand Battement  jete, 5.den pirouette hareketlerinin yapılması

6-  Point;Temps  leve  sur le cou-de-pied entournante,temps leve attitude’tün  yapılması

7-  Point;Pas ballone saute,Renverse’nin yapılması

8- Pirouette endehor-endedans II,IV ve v. Pozisyonlar 2-3 pirouettes’lerin yapılması

9-  Assemble ile pirouette, pozdan poza pirouette’lerin yapılması

10-Grand pirouette A’le seconde endehor (8-16 tane,erkek için) dönüşün yapılması  

11-  Petit temps saute ile grand pirouette I. ve II. Arabesque’turların yapılması

12-  6. Port de Bras ile Quatres pirouette’in yapılması

13-  İtalyan Fouette hareketinin yapılması

ont-x� :6�� �� a   entournant;petit battement,rond de jambe ,frappe’nin  yapılması

 

7-   Grand  Plie’den Grand tour hazırlığı ve Grand tour’un  yapılması

8-   Tour endehor ve endedans  büyük pozlarda Pas tombe ,Coupe ve Echappe saute’nin yapılması

9-   Point;Diagonal pique endehor-endedans,chaines,tour basque’ın   yapılması

10- Point; Emboite entournant,dairede Pique’nin  yapılması

11- Grand pas jete entournant croise’den croise’ye tombe coupe derrire’in  yapılması

12- Pas de Ciseax’in   yapılması

 

13- Grand Sissonne Renverse  endehor-endedans’ın yapılması

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI

BALE ANASANATDALI 2014  LİSANS MÜFREDATI

 

IV.           DÖNEM

 

1-  Grand Battement  jete demi rond ve grand rond,Rond de Jambe endehor-endedans,büyük pozlardan  pirouette’lerin yapılması

2- Port de Bras; Pozlarda 90 derece de yapılması   

3- Allegro;Brise entournant,petit pas jete entournant,Sissonne ferme battu,Sissonne ouverte battu,pas jete ballotte’nin yapılması

4-Grand Allegro;pas jete ballote,Grand sissonne tombe entournant,Grand Temps lie saute entournant,Rond en’lair saute hareketlerinin yapılması  

5-  Point (Kız öğrenciler için);Grand fouette en face,Grand Battement  jete, 5.den pirouette hareketlerinin yapılması

6-  Point;Temps  leve  sur le cou-de-pied entournante,temps leve attitude’tün  yapılması

7-  Point;Pas ballone saute,Renverse’nin yapılması

8- Pirouette endehor-endedans II,IV ve v. Pozisyonlar 2-3 pirouettes’lerin yapılması

9-  Assemble ile pirouette, pozdan poza pirouette’lerin yapılması

10-Grand pirouette A’le seconde endehor (8-16 tane,erkek için) dönüşün yapılması  

11-  Petit temps saute ile grand pirouette I. ve II. Arabesque’turların yapılması

12-  6. Port de Bras ile Quatres pirouette’in yapılması

 

13-  İtalyan Fouette hareketinin yapılması

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI

BALE ANASANATDALI 2014  LİSANS MÜFREDATI

 

V.              DÖNEM

 

1-  Port de Bras; Bacak 90 derecede,IV.  Port de bras’dan Grand tour’un yapılması

2- Adage; Grand Adagio’nun uygulanması    

3- Allegro;Pas echappe enterechat-six de vole,Cabriole üst üste,Sissonne tombe entournant’nın uygulanması  

4-  Grand Allegro; Tour en’lair 2 tur bitiriş IV. Pozda, Sout de Basque,Entrelace battu’nün yapılması

5-  Point (Kız öğrenciler için); Rond de jambe  en’lair endehor-endedans,Renverse croise endehor-endedans olarak uygulanması

6-   Point; Grand fouette entournante,Tour fouette’nin yapılması

7-  Point;Tour endehor-endedans büyük pozlarda adım ve tombe ile yapılması

8-   Point ;Dairede Glissade entournant’nın yapılması

9-   Grand sissonne ouvert entournant endehor-endedans bitiriş büyük pozlarda yapılması

10-  Pas de Chat entournant hareketinin uygulanması

11-   Pas jete en’lair entournant I. Arabesque dairede yapılması

12- Point kombinasyonları 1 egzersizlerinin yapılması  

 

13-  Point kombinasyonları 2 egzersizlerinin yapılması

 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI

BALE ANASANATDALI 2014  LİSANS MÜFREDATI

 

VI. DÖNEM

 

    1-  Port de Bras; Bacak 90 derecede,IV.  Port de bras’dan Grand tour’un yapılması

2- Adage; Grand Adagio’nun uygulanması    

3- Allegro;Pas echappe enterechat-six de vole,Cabriole üst üste,Sissonne tombe entournant’nın uygulanması 

4-  Grand Allegro; Tour en’lair 2 tur bitiriş IV. Pozda, Sout de Basque,Entrelace battu’nün yapılması

5-  Point (Kız öğrenciler için); Rond de jambe  en’lair endehor-endedans,Renverse croise endehor-endedans olarak uygulanması

6-   Point; Grand fouette entournante,Tour fouette’nin yapılması

7-  Point;Tour endehor-endedans büyük pozlarda adım ve tombe ile yapılması

8-   Point ;Dairede Glissade entournant’nın yapılması

9-   Grand sissonne ouvert entournant endehor-endedans bitiriş büyük pozlarda yapılması

10-  Pas de Chat entournant hareketinin uygulanması

11-   Pas jete en’lair entournant I. Arabesque dairede yapılması

12- Point kombinasyonları 1 egzersizlerinin yapılması 

13-  Point kombinasyonları 2 egzersizlerinin yapılması

 

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI

BALE ANASANATDALI 2014  LİSANS MÜFREDATI

 

VII. DÖNEM 

 

1-  Bar;Plie,tendu,jete,rond de jambe parter ,fondu,frappe,petit battement,Adagio,Grand battement hareketlerinin yapılması

2- Renverse,IV. Arabesque ve Grand rond de jambe ,Grand Adagio’nun yapılması   

3- Grand pirouette temps saute ile,Tour chaine dairede,Grand tour büyük pozlarda temps releve ile 2 kez yapılara yapılması 

4-  Grand pas Assamble,Entrechat-six de vole,Grad Cabriole,Sissonne fondu battu 90 derece,Cabriole ferme 90 derece pozlarda,Grand sissonne soubreasaut hareketlerinin yapılması

5- Grand Allegro;Grand fouette entournant,III. ve I. arabesque ile sout de basque büyük pozlarda ve dairede, Revoltare hareketlerinin yapılması 

6- Point (Kız öğrenciler için); Pointte jump,emboite’nin yapılması 

7- Point; Grand rond de jambe en’lair saute  ilerliyerek yapılması 

8-   Point; Gelişmiş kombinasyonların yapılması

9-   Grand pas jete entournant efface ve croise,Grand cabriole fouette battu’nün yapılması

10-  Pas jete entrelace ve tour en’lair’in  dairede uygulanması

11-   Grand pas jete entournant  poz efface attitude’ün dairede yapılması

12- Sout de Basque,Grand pas  Assemble entournant  hareketlerinin yapılması 

13-   Grand cabriole double’ın  90 derecede yapılması

14- Sout de Basque ve Tour en’lair’in  dairede yapılması

 

 

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI

BALE ANASANATDALI 2014  LİSANS MÜFREDATI

 

VIII.DÖNEM

 

1-  Bar;Plie,tendu,jete,rond de jambe parter ,fondu,frappe,petit battement,Adagio,Grand battement hareketlerinin yapılması

2- Renverse,IV. Arabesque ve Grand rond de jambe ,Grand Adagio’nun yapılması   

3- Grand pirouette temps saute ile,Tour chaine dairede,Grand tour büyük pozlarda temps releve ile 2 kez yapılara yapılması  

4-  Grand pas Assamble,Entrechat-six de vole,Grad Cabriole,Sissonne fondu battu 90 derece,Cabriole ferme 90 derece pozlarda,Grand sissonne soubreasaut hareketlerinin yapılması

5- Grand Allegro;Grand fouette entournant,III. ve I. arabesque ile sout de basque büyük pozlarda ve dairede, Revoltare hareketlerinin yapılması  

6- Point (Kız öğrenciler için); Pointte jump,emboite’nin yapılması  

7- Point; Grand rond de jambe en’lair saute  ilerliyerek yapılması  

8-   Point; Gelişmiş kombinasyonların yapılması

9-   Grand pas jete entournant efface ve croise,Grand cabriole fouette battu’nün yapılması

10-  Pas jete entrelace ve tour en’lair’in  dairede uygulanması

11-   Grand pas jete entournant  poz efface attitude’ün dairede yapılması

12- Sout de Basque,Grand pas  Assemble entournant  hareketlerinin yapılması  

13-   Grand cabriole double’ın  90 derecede yapılması

14- Sout de Basque ve Tour en’lair’in  dairede yapılması

 

 

Bale Anasanat Dalı Lise Müfredatı..

EĞİTİM  PROGRAMLARI

 

                                            9.Sınıf

 

Bar  Egzersizleri

 

1)    Double battement frappé, ¼ dönüşle,

2)    Battement battu sur le cou de pied, öne ve arkaya, en face ve épaulement pozlarda,

3)    Flick-flack en tournant, en dehors-en dedans,

4)    Rond de jambé en l’air en dehors-en dedans, plié relevé ve relevé demi point ile,

5)    Battement Fondu 90’de,

6)    Battement relevé lent ve battement developpé, en face ve pozlarda;

a)Demi plié’de  90’de başlayarak; ağırlık diğer bacağa aktarılarak (tam ayakta),

b)    Demi point’te,

7)    Demi plié’de demi ve grand rond de jambé en dehors-en dedans,

8)    Demi plié   90’de  relevé demi point,

9)    Pas tombé,

a)     İlerleyerek, 45’de bitirerek,

b)    pozdan poza 45’de,

c)     En tournant ile  (çalışan bacak sur le cou de pied’de ½ dönüş ),

10)           Demi ve grand rond de jambé developpé, demi point’te en face ve  épaulement pozlarda,

11)           Grand battement jeté developpé ( soft battement),

12)           III.  port de bras; çalışan bacak parmak ucu gergin yerde, destek bacak demi plié’de, ağırlık aktarılarak,

13)           Soutenu en tournant (tam dönüş) en dehors-en dedans,  45’de başlayarak,

14)           Fouette en dehors-en dedans, çalışan bacak 45’de, ¼ ve ½ dönüşle,

15)           Soutenu  en tournant en dehors-en dedans,çalışan bacak 90’den başlayarak, ½ ve tam dönüşle,

16)           Temps relevé en dehors-en dedans, pirouette hazırlığı ve temps relevé ile pirouette,

17)           Pirouette en dehors-en dedans, destek back demi plié’de, çalışan bacak sur le cou de pied pozisyonunda başlayarak,

18)           Çalışan bacak 45’de başlayarak pirouette sur le cou de pied,

 

Orta Egzersizleri

 

1)    Battement tendus en tournant ½ dönüşle en dehors-en dedans,

2)    Battement tendus jeté en tournant, 1/8 , ¼  ve dönüşle, en dehors-en dedans,

3)    Rond de jambé par terre en tournant  1/8  ve  ¼  dönüşle, en dehors-en dedans,

4)    Rond de jambé en l’air;

a)     Demi point’te,

b)    Demi plié’de,

 

5)    Battement frappé en face ve épaulement pozlarda, relevé demi point ile,

6)    Double battement frappé en face ve épaulement pozlarda, Relevé demi point ile,

7)    Pas tombé ilerleyerek 45’de,

8)    Petit temps relevé en dehors-en dedans, demi point’te,

9)    Battement relevé lent ve developpé;

a)     En face ve épaulement pozlarda  demi point’te  (ecarte ve IV. arabesque pozları hariç),

b)    Demi plié’de ve demi plié 90’den ağırlık diğer bacağa aktarılarak (tam ayakta),

10) III. port de bras, parmak ucu gergin yerde, ağırlık aktarılarak,

11) VI. port de bras,

12) Battement soutenu 90’de, en face ve épaulement pozlarda, demi     point’te,

13) Battement frappé demi point’te en face

 

14) Double battement frappé demi point’te ve plié relevé ile, en face

15) Rons de jambé en l’air en dehors-en dedans,

a)     Demi plié’ye açarak,

b)    Plié relevé ile,

16) Battement relevé lent ve developpé , en face ve büyük épaulement pozlarda demi point’te

17) Demi rond de jambé developpé en face,

a)     Demi point’te,

b)    Demi plié’de,

18) Pas tombé;

a)     45’de pozdan poza,

19) Temps lié 90 tour lent ile,                                                                         

20) Tour lent, en dehors-en dedans,

a)     Tüm pozlarda,

b)    Passe ile pozdan poza geçerek,

21) Grand battement jeté;

a)     Developpé en face ve épaulement pozlarda,

22) Pas de bourrée desus-desous en tournant, en dehors-en dedans,

23) Soutenu en tournant en dehors-en dedans, çalışan bacak 90’den başlayarak,  ½ 

24) Fouette en dehors-en dedans,  ¼  ve  ½ dönüşle, çalışan bacak 45’de,

25) Pirouette sur le cou de pied en dehors-en dedans, V.  ,  II.  ve  IV.  pozisyonlardan başlayıp,  V.  ve  IV. pozisyonlarda bitirerek,

26) Büyük pozlarda en dehors-en dedans  tour hazırlığı,  II.  ve  IV.  pozisyonlardan,

27) Tour chaines  4-8   kez üst üste dönüş,

28) V.  pozisyondan pirouette en dehors,  4-6  kez üst üste dönüş,

 

Allegro

 

1)    Echappe en tournant,  II.  ve  IV.  pozisyonlarda  ½  dönüşle,

2)    Pas echappe battu ( kapatışta battu ile),

3)    Pas echappe battu tek bacak üzerinde, çalışan bacak sur le cou de pied’de  bitirerek,

4)    Double pas assamble,

5)    Pas assamble battu,

6)    Pas jeté, öne ve arkaya ilerleyerek, çalışan bacak sur le cou de  pied’de ve 45’de bitirerek,

7)    Pas de chat (bacaklar bedenin arkasına açılarak),

8)    Entrechat trois,

9)    Entrechat cinq,

10)           Pas brises  (erkek öğrenciler için),

11)           Temps leve çalışan bacak 45’de,

12)           Pas assamble ilerleyerek, pas glissade ve pas coupé  adımı ile,

13)           Pas jeté ilerleyerek, çalışan bacak 45’de, tüm yönlere,

14)           Sissonne ouverte ilerleyerek, küçük pozlarda, çalışan bacak 45’de,

15)           Grand sissonne ouverte ilerlemeden büyük pozlarda,

16)           Pas cabriolé öne arkaya, çalışan bacak 45’de; coupé adımı, pas glissade, sissonne ouverte, sissonne tombé geçiş adımlarıyla,

 

17)           Sissonne simple en tournant en dehors-en dedans, kız öğrenciler ½  erkek öğrenciler tam dönüş ile,

18)           Pas emboite en tournant , ilerlemeden, çalışan bacak sur le cou de pied’de,

19)           Grand pas emboite,

20)           Rond de jambé en l’air  saute  (sissonne ouverte ile başlayarak),

21)           Tour en l’air çift dönüşle,

 

Point Egzersizleri

 

1) Pas echappé en tournant,  II.  ve IV.  pozisyonlarda ½ dönüşle,

2) Sissonne simple en tournant  ½  dönüşle,

3) Pas de bourrée en tournant en dehors-en dedans,

4) Soutenu en tournant en dehors-en dedans, çalışan bacak 45’den başlayarak,

5) Pas glissade en tournant, diagonalde ilerleyerek 4-8 kez üst üste dönüşle,

6)  Sissonne ouverte per developpé 45’de, tüm yönler ve pozlarda,

7) Pas tombé pozdan poza 45’de bitirerek,

8) Grand sissonne ouverte tüm yönlere, ilerlemeden,

9) Pas jeté, büyük pozlarda,

10) Çalışan bacak 45 ve 90’de relevé, ilerlemeden, 2-4-8 kez üst üste,

11) Pas ballone,

12) Piroutte en dehors-en dedans,  IV. pozisyondan,

13) Piroutte en dehors  V. pozisyondan, 4-6   kez  üst üste,

14) Tour chaines,

15) Temps saute ilerleyerek,

16) Changement de pied ilerleyerek ve en tournant,

 

  

EĞİTİM PROGRAMLARI

  10.Sınıf

 

 

Bar egzersizleri

 

1) Double battement frappé ½ dönüşle,

 2) Rond de jambé en l’air en dehors-en dedans;

a)     Double, tam ayakta, demi point’te ve demi plié’de bitirerek,

b)    90’de  tam ayakta,

3) Flick-flack en tournant, en dehors-en dedans, pozdan-poza, çalışan bacak     45’de,

4) Battement relevé lent ve battement developpé;

a)     Plié relevé demi rond dr jambe ile, en face ve pozdan poza,

b)    Tombé, en face ve pozlarda, parmak ucu yerde ve 90’de bitirerek,

     c)Demi plié’de  90’de başlayarak; ağırlık diğer bacağa aktarılarak (tam ayakta),

5) Battement developpé  balotte,

6) Pozdan poza passe ile  ½  dönüş,  çalışan bacak 45  ve  90’de,

7) Grand rond de jambé jeté en dehors-en dedans,

8) Grand battement jeté;

a)     Developpe demi point’te,

b)    Balançoire  (öne-arkaya),

c)     90’den  90’ye passe ile,

9) Tour tire bouchon en dehors-en dedans, V. poizsyondan,

10) Grand temps relevé en dehors-en dedans, tam ayakta

11) Fouette dehors-en dedans,  ½  dönüşle, çalışan bacak önde ve arkada,çalışan bacak önde ve arkada 45

12) ½  tour en dehors-en dedans, plié relevé ile, çalışan bacak önde ve arkada,çalışan bacak önde ve arkada 45 ve  90’de,

13) Temps relevé pirouette en dehors-en dedans 

14) Pirouette sur le cou de pied, en dehors-en dedans, çalışan bacak 45’de başlayıp, dönüşün ardından 45’ye açılarak, yan, ön ve arkadan,

15) Tour fouette en dehors-en dedans,

 

Orta Egzersizleri

 

Battement tendus jeté en tournant  ve 1/2 dönüşle, en dehors-en dedans,

2) Rond de jambé par terre en dehors-en dedans, ½  dönüşle,  en dehors-en dedans,

Battement fondu en tournant,  1/4  dönüşle,

Battement frappé ve double battement frappé en tournant, en dehors-en dedans  1/8  ve  ¼  dönüşle, parmak ucu gergin yere ve 30’ye açarak,

Battement battu sur le cou de pied, en face ve épaulement, tam ayakta öne ve arkaya,

Flick-flack en tournant en dehors-en dedans, çalışan bacak 45’de,  V.  ve  IV.  pozisyonlarda bitirerek,

Rond de jambé en l’air  en dehors,en dedans;

a)     Double, tam ayakta, demi point’te ve demi plié’ye açarak,

b)    Plié relevé ile,

c)     90’de   (1-2  rond)

Battement relevé lent ve developpé, tüm pozlarda demi point’te ve plié relevé ile ( IV. arabesque ve ecarté pozlarında tam ayak üzerinde poz alındıktan sonra demi point’e çıkılır)

Battement fondu 90’de, en face ve épaulement pozlarda

10) Battement frappé demi point’te en face ve épaulement pozlarda

11) Double battement frappé demi point’te ve plié relevé ile, en face ve épaulement pozlarda,

12) Battement developpe;

a)     Tombé, en face ve pozlarda, parmak ucu yerde

b)    Balotté,

c)     Plié relevé ile,

 

13) Grand rond de jambé developpé en dehors-en dedans, en face ve pozdan poza

  a)demi point’te, demi plié’de

14) Tour lent en dehors-en dedans, büyük pozlarda;

15) Grand temps relevé en face en dehors-en dedans, tam ayakta,

16) Grand battement  jeté IV. arabesque pozunda,

17) Grand battement passe büyük pozlarda,

 

18) Büyük pozlarda grand port de bras ile grand tour hazırlığı,

19) Coupé adımı ile grand fouette en face; attitude effacé ve  I.  arabesque pozlarında bitirerek, Tombé ile başlayarak ½ dönüş, çalışan bacak sur le cou de pied’de,

20) Temps lié 90 , demi point’te

21) Soutenu en tournant en dehors-en dedans, çalışan bacak 90’den başlayarak,   tam  dönüşle,

22) Pirouette ile temps lié par terre, en dehoprs-en dedans,

23) Pozdan poza passe ile tam  dönüş,  çalışan bacak 45’ye başlayıp, dönüşün ardından 45 ye açılarak,

24) Petit pas jeté en  tournant, ½ dönüşle, ilerleyerek,

25) Pirouette en dehors-en dedans, V.  ,  II.  ve   IV.  pozisyonlardan başlayıp, parmak ucu gergin yerde bitirerek,

26) Flick-flack en tournant en face,

27) Tour tire bouchon  en dehors-en dedans, V.  pozisyondan,

28)      ”           ”     ”       ”       ”     , echappé ile  II.  ve  IV.  pozisyonlardan,

       ”        ”       ”     ”        ”     , çalışan bacak sur le cou de pied’de  ve  45’de attitude pozunda,  V.  pozisyona kapatmadan üst üste  2-4-6  kez dönüş,,

 

29) Tour tire bouchon en dehors-en dedans  (1-2  tour),

30) Pirouette en dehors-en dedans pas tombé ile başlayarak,

31) Tour fouette, çalışan bacak 45’de   ( üst üste  4  tour ),

32) Büyük pozlarda tour’lar;

a) II.  pozisyondan en dehors-en dedans   a  la second,

b) IV.  pozisyondan en dedans  a la second, I.  ve  II.  arabesque, attitude effacé, croisé öne,

 

33) Pirouette en dehors degagé, düz ve diagonal çizgi üzerinde ilerleyerek  (4-8 kez üst üste),

34) Pirouette en dedans coupé adımı ile (pique), düz ve diagonal çizgi üzerinde ilerleyerek    (4-8 kez üst üste),

35) Tour chaines,            

Allegro

1) Pas echappe battu

2) Entrechat quatre ilerleyerek,

3) Royal  ilerleyerek,

4) Double pas assamble battu,

5) Pas brises en avant-en arriere  (öne arkaya),

6) Pas jeté battu,

7) Pas balotte  (parmak ucu yerde),

8) Pas failli en avant-en arriere  (öne-arkaya),

9) Sisonné fondu,

10) Grand sissonne ouverte, tüm yönler ilerleyerek,

11) Sissonne simple en tournant en dehors-en dedans,

12) Grand sissonne tombé tüm yönlere,

13) Rond de  jambé en l’air saute en dehors-en dedans,

14) Grand pas assamble yana; coupé adımı, pas glissade, sissonne tombé geçiş adımlarıyla,

15) Grand pas; jeté attitude croisé,  III.  arabesque   pozları  V.  pozisyondan ve coupé adımı ile,  attitude effacé  I.  ve  II.  arabesque’ler  V.  pozisyondan, coupé adımı ve pas glissade geçiş adımları ile,

16) Grand pas de chat,

17) Grand temps lie saute,

18) Temps leve, çalışan bacak 90’de,

19) Grand pas chassé tüm pozlarda,

20) Pas jeté fermé tüm yönlere, çalışan bacak 45’de,

21) Pas cabriolé öne arkaya, çalışan bacak 45’de; coupé adımı, pas glissade,

22) Temps glisses  demi plié’de,  I.  ,  II.  ve  III.  arabesque pozlarında,

23) Pas emboité en tournant, ilerleyerek, ½  dönüşle, düz ve diagonal çizgide ilerleyerek  (4 kez üst üste),

24) Tour en l’air üst üste 2-3 kez   1’er dönüşle,

25)    ”     ”     ”    çift dönüş ile,

 

Point egzersizleri

 

1)    Petit pas jeté en tournant ½  dönüşle, yana ilerleyerek,

2) Sissonne ouverte en tournant, en dehors-en dedans, ¼  ve  ½  dönüşle, çalışan bacak 45’de,

3) Grand sissonne ouverte tüm yönlere, ilerlemeden,

4) Pas jeté, büyük pozlarda,

5) Pas tombé pozdan poza, parmak ucu gergin yerde bitirerek,

6) Rond de jambé en l’air en dehors-en dedans,

7) Fouette en dehors-en dedans  ¼  dönüşle, çalışan bacak 45’de,

8) Öne ve arkaya ilerleyerek relevé, çalışan bacak 45’de  (2-4-6 kez üst üste) ,

9) Soutenu en tournant en dehors-en dedans ½ ve tam dönüşle,

10) Pas glissade en tournant, diagonal’de ilerleyerek ( 8 kez üst üste) ,

11) Pirouette en dehors-en dedans  V.  ve  IV.  pozisyonlardan çift dönüş ile,

12) Pirouette en dehors  V.    pozisyondan üst üste dönüşle  ( 8 kez üst üste) ,

13) Pirouette en dehors-en dedans , pas tombé ile başlayarak,

14) Pirouette en dehors degage diagonal’de ilerleyerek,

15) Pirouette pique, düz ve diagonal çizgide ilerleyerek  (4-kez üst üste) ,

16) Tour fouette çalışan bacak 45’de,  ( 4 kez üst üste)

17) Tour chaines,

18) Pas emboité en face, ilerlemeden

 

 

n�&b�� 0��      Pas assamble ilerleyerek, pas glissade ve pas coupé  adımı ile,

 

13)           Pas jeté ilerleyerek, çalışan bacak 45’de, tüm yönlere,

14)           Sissonne ouverte ilerleyerek, küçük pozlarda, çalışan bacak 45’de,

15)           Grand sissonne ouverte ilerlemeden büyük pozlarda,

16)           Pas cabriolé öne arkaya, çalışan bacak 45’de; coupé adımı, pas glissade, sissonne ouverte, sissonne tombé geçiş adımlarıyla,

 

17)           Sissonne simple en tournant en dehors-en dedans, kız öğrenciler ½  erkek öğrenciler tam dönüş ile,

18)           Pas emboite en tournant , ilerlemeden, çalışan bacak sur le cou de pied’de,

19)           Grand pas emboite,

20)           Rond de jambé en l’air  saute  (sissonne ouverte ile başlayarak),

21)           Tour en l’air çift dönüşle,

 

Point Egzersizleri

 

1) Pas echappé en tournant,  II.  ve IV.  pozisyonlarda ½ dönüşle,

2) Sissonne simple en tournant  ½  dönüşle,

3) Pas de bourrée en tournant en dehors-en dedans,

4) Soutenu en tournant en dehors-en dedans, çalışan bacak 45’den başlayarak,

5) Pas glissade en tournant, diagonalde ilerleyerek 4-8 kez üst üste dönüşle,

6)  Sissonne ouverte per developpé 45’de, tüm yönler ve pozlarda,

7) Pas tombé pozdan poza 45’de bitirerek,

8) Grand sissonne ouverte tüm yönlere, ilerlemeden,

9) Pas jeté, büyük pozlarda,

10) Çalışan bacak 45 ve 90’de relevé, ilerlemeden, 2-4-8 kez üst üste,

11) Pas ballone,

12) Piroutte en dehors-en dedans,  IV. pozisyondan,

13) Piroutte en dehors  V. pozisyondan, 4-6   kez  üst üste,

14) Tour chaines,

15) Temps saute ilerleyerek,

16) Changement de pied ilerleyerek ve en tournant,

  

EĞİTİM PROGRAMLARI

 10.Sınıf

 

 

Bar egzersizleri

 

1) Double battement frappé ½ dönüşle,

 2) Rond de jambé en l’air en dehors-en dedans;

a)     Double, tam ayakta, demi point’te ve demi plié’de bitirerek,

b)    90’de  tam ayakta,

3) Flick-flack en tournant, en dehors-en dedans, pozdan-poza, çalışan bacak     45’de,

4) Battement relevé lent ve battement developpé;

a)     Plié relevé demi rond dr jambe ile, en face ve pozdan poza,

b)    Tombé, en face ve pozlarda, parmak ucu yerde ve 90’de bitirerek,

     c)Demi plié’de  90’de başlayarak; ağırlık diğer bacağa aktarılarak (tam ayakta),

5) Battement developpé  balotte,

6) Pozdan poza passe ile  ½  dönüş,  çalışan bacak 45  ve  90’de,

7) Grand rond de jambé jeté en dehors-en dedans,

8) Grand battement jeté;

a)     Developpe demi point’te,

b)    Balançoire  (öne-arkaya),

c)     90’den  90’ye passe ile,

9) Tour tire bouchon en dehors-en dedans, V. poizsyondan,

10) Grand temps relevé en dehors-en dedans, tam ayakta

11) Fouette dehors-en dedans,  ½  dönüşle, çalışan bacak önde ve arkada,çalışan bacak önde ve arkada 45

12) ½  tour en dehors-en dedans, plié relevé ile, çalışan bacak önde ve arkada,çalışan bacak önde ve arkada 45 ve  90’de,

13) Temps relevé pirouette en dehors-en dedans 

14) Pirouette sur le cou de pied, en dehors-en dedans, çalışan bacak 45’de başlayıp, dönüşün ardından 45’ye açılarak, yan, ön ve arkadan,

15) Tour fouette en dehors-en dedans,

 

Orta Egzersizleri

 

Battement tendus jeté en tournant  ve 1/2 dönüşle, en dehors-en dedans,

2) Rond de jambé par terre en dehors-en dedans, ½  dönüşle,  en dehors-en dedans,

Battement fondu en tournant,  1/4  dönüşle,

Battement frappé ve double battement frappé en tournant, en dehors-en dedans  1/8  ve  ¼  dönüşle, parmak ucu gergin yere ve 30’ye açarak,

Battement battu sur le cou de pied, en face ve épaulement, tam ayakta öne ve arkaya,

Flick-flack en tournant en dehors-en dedans, çalışan bacak 45’de,  V.  ve  IV.  pozisyonlarda bitirerek,

Rond de jambé en l’air  en dehors,en dedans;

a)     Double, tam ayakta, demi point’te ve demi plié’ye açarak,

b)    Plié relevé ile,

c)     90’de   (1-2  rond)

Battement relevé lent ve developpé, tüm pozlarda demi point’te ve plié relevé ile ( IV. arabesque ve ecarté pozlarında tam ayak üzerinde poz alındıktan sonra demi point’e çıkılır)

Battement fondu 90’de, en face ve épaulement pozlarda

10) Battement frappé demi point’te en face ve épaulement pozlarda

11) Double battement frappé demi point’te ve plié relevé ile, en face ve épaulement pozlarda,

12) Battement developpe;

a)     Tombé, en face ve pozlarda, parmak ucu yerde

b)    Balotté,

c)     Plié relevé ile,

 

13) Grand rond de jambé developpé en dehors-en dedans, en face ve pozdan poza

  a)demi point’te, demi plié’de

14) Tour lent en dehors-en dedans, büyük pozlarda;

15) Grand temps relevé en face en dehors-en dedans, tam ayakta,

16) Grand battement  jeté IV. arabesque pozunda,

17) Grand battement passe büyük pozlarda,

 

18) Büyük pozlarda grand port de bras ile grand tour hazırlığı,

19) Coupé adımı ile grand fouette en face; attitude effacé ve  I.  arabesque pozlarında bitirerek, Tombé ile başlayarak ½ dönüş, çalışan bacak sur le cou de pied’de,

20) Temps lié 90 , demi point’te

21) Soutenu en tournant en dehors-en dedans, çalışan bacak 90’den başlayarak,   tam  dönüşle,

22) Pirouette ile temps lié par terre, en dehoprs-en dedans,

23) Pozdan poza passe ile tam  dönüş,  çalışan bacak 45’ye başlayıp, dönüşün ardından 45 ye açılarak,

24) Petit pas jeté en  tournant, ½ dönüşle, ilerleyerek,

25) Pirouette en dehors-en dedans, V.  ,  II.  ve   IV.  pozisyonlardan başlayıp, parmak ucu gergin yerde bitirerek,

26) Flick-flack en tournant en face,

27) Tour tire bouchon  en dehors-en dedans, V.  pozisyondan,

28)      ”           ”     ”       ”       ”     , echappé ile  II.  ve  IV.  pozisyonlardan,

       ”        ”       ”     ”        ”     , çalışan bacak sur le cou de pied’de  ve  45’de attitude pozunda,  V.  pozisyona kapatmadan üst üste  2-4-6  kez dönüş,,

 

29) Tour tire bouchon en dehors-en dedans  (1-2  tour),

30) Pirouette en dehors-en dedans pas tombé ile başlayarak,

31) Tour fouette, çalışan bacak 45’de   ( üst üste  4  tour ),

32) Büyük pozlarda tour’lar;

a) II.  pozisyondan en dehors-en dedans   a  la second,

b) IV.  pozisyondan en dedans  a la second, I.  ve  II.  arabesque, attitude effacé, croisé öne,

 

33) Pirouette en dehors degagé, düz ve diagonal çizgi üzerinde ilerleyerek  (4-8 kez üst üste),

34) Pirouette en dedans coupé adımı ile (pique), düz ve diagonal çizgi üzerinde ilerleyerek    (4-8 kez üst üste),

35) Tour chaines,            

Allegro

1) Pas echappe battu

2) Entrechat quatre ilerleyerek,

3) Royal  ilerleyerek,

4) Double pas assamble battu,

5) Pas brises en avant-en arriere  (öne arkaya),

6) Pas jeté battu,

7) Pas balotte  (parmak ucu yerde),

8) Pas failli en avant-en arriere  (öne-arkaya),

9) Sisonné fondu,

10) Grand sissonne ouverte, tüm yönler ilerleyerek,

11) Sissonne simple en tournant en dehors-en dedans,

12) Grand sissonne tombé tüm yönlere,

13) Rond de  jambé en l’air saute en dehors-en dedans,

14) Grand pas assamble yana; coupé adımı, pas glissade, sissonne tombé geçiş adımlarıyla,

15) Grand pas; jeté attitude croisé,  III.  arabesque   pozları  V.  pozisyondan ve coupé adımı ile,  attitude effacé  I.  ve  II.  arabesque’ler  V.  pozisyondan, coupé adımı ve pas glissade geçiş adımları ile,

16) Grand pas de chat,

17) Grand temps lie saute,

18) Temps leve, çalışan bacak 90’de,

19) Grand pas chassé tüm pozlarda,

20) Pas jeté fermé tüm yönlere, çalışan bacak 45’de,

21) Pas cabriolé öne arkaya, çalışan bacak 45’de; coupé adımı, pas glissade,

22) Temps glisses  demi plié’de,  I.  ,  II.  ve  III.  arabesque pozlarında,

23) Pas emboité en tournant, ilerleyerek, ½  dönüşle, düz ve diagonal çizgide ilerleyerek  (4 kez üst üste),

24) Tour en l’air üst üste 2-3 kez   1’er dönüşle,

25)    ”     ”     ”    çift dönüş ile,

 

Point egzersizleri

 

1)    Petit pas jeté en tournant ½  dönüşle, yana ilerleyerek,

2) Sissonne ouverte en tournant, en dehors-en dedans, ¼  ve  ½  dönüşle, çalışan bacak 45’de,

3) Grand sissonne ouverte tüm yönlere, ilerlemeden,

4) Pas jeté, büyük pozlarda,

5) Pas tombé pozdan poza, parmak ucu gergin yerde bitirerek,

6) Rond de jambé en l’air en dehors-en dedans,

7) Fouette en dehors-en dedans  ¼  dönüşle, çalışan bacak 45’de,

8) Öne ve arkaya ilerleyerek relevé, çalışan bacak 45’de  (2-4-6 kez üst üste) ,

9) Soutenu en tournant en dehors-en dedans ½ ve tam dönüşle,

10) Pas glissade en tournant, diagonal’de ilerleyerek ( 8 kez üst üste) ,

11) Pirouette en dehors-en dedans  V.  ve  IV.  pozisyonlardan çift dönüş ile,

12) Pirouette en dehors  V.    pozisyondan üst üste dönüşle  ( 8 kez üst üste) ,

13) Pirouette en dehors-en dedans , pas tombé ile başlayarak,

14) Pirouette en dehors degage diagonal’de ilerleyerek,

15) Pirouette pique, düz ve diagonal çizgide ilerleyerek  (4-kez üst üste) ,

16) Tour fouette çalışan bacak 45’de,  ( 4 kez üst üste)

17) Tour chaines,

18) Pas emboité en face, ilerlemeden

 

 

EĞİTİM  PROGRAMLARI

 11.Sınıf

 

 

Bar egzersizleri

1)    Rond de jambé en l’air en dehors-en dedans,  90’de,  pozlarda bitirerek (1-2 kez üst üste),

2)    Battement developpe kısa balance,

3)    Grand battement jete demi point’te,

4)    en dedans-en dehors, tüm yönler,

5)    Grand temps relevé en dehors-en dedans, demi point’te,

6)    Tour tire bouchon en dehors-en dedans, çalışan bacak 90’den başlayarak,

 

7)    Grand battement jeté fouette ½  dönüş ile, en dehors-en dedans,

8)    Pirouette en dehors-en dedans temps relevé  ile  (çift dönüş),

9)           ”        ”     ”        ”       ”     45     ( tek  dönüş ile ),

10)           Sur le cou de pied’de başlayarak pirouette en dehors-en dedans (tek ve çift dönüş),

11)            Fouette dehors-en dedans,  ½  dönüşle, çalışan bacak önde ve arkada,çalışan bacak önde ve arkada   90’de

12)           ½  tour en dehors-en dedans, plié relevé ile, çalışan bacak önde ve arkada,çalışan bacak önde ve arkada   90’de,

13)           Temps relevé pirouette en dehors-en dedans  (çift dönüş ile),

 

 

Orta Egzersizleri

 

1)Petit battement sur le cou de pied en tournant, en dehors-en dedans, tam ayakta

2)Battement fondu

a) 90’de, en face ve épaulement pozlarda, demi point’te,

b) Battement fondu en tournant,  1/2  dönüşle,

 

3)Rond de jambé en l’air ;

a)     En tournant,  1/8   ve  ¼  dönüşle,

b)    90’de, demi point’te, pozlarda bitirerek,

4)Battement developpe;

a)     Tombé, en face ve pozlarda 90’de bitirerek

b)        demi point’te ve plié relevé ile,

5) Tour lent en dehors-en dedans, büyük pozlarda;

a)     Demi plié’de,

b)    Port de bras ile pozdan poza,

 

6)Flick-flack en tournant, pozdan poza 45’de,

7)I.  arabesque penché,

8)Grand battement jeté,

a)     Demi point’te,

b)    Grand battement jeté developpé demi point’te,

9)Grand fouette en effacé öne-arkaya,

10)Battement divisés  en quarts,

11)Pozdan poza passe ile tam  dönüş,  çalışan bacak   90’de başlayıp, dönüşün ardından  90’ye açılarak,

12)Pirouette en dehors-en dedans temps relevé ile,

13)Pirouette sur le cou de pied ve  tour tire bouchon en dehors-en dedans, I.  ve  V.  pozisyonlarda  grand plié’den başlayarak,

14)Büyük pozlarda tour’lar;

          a)  ”            ”          en dehors   III. arabesque ve attitude  croisé,  

15)Pirouette en dehors-en dedans, 45’den başlayıp  IV.  ve  V.  pozisyonlarda bitirerek  (tek veya çift dönüş ile),

16)Pirouette en dehors çift dönüş ile,  I.  veya  V. pozisyonda grand plié ile başlayarak tour titre bouchon tek dönüş ile

17)Pirouette en dehors-en dedans, temps saute ile,

18)Tour fouette 45’de  ( 8 kez üst üste),

19)Pirouette en dehors-en dedans, çalışan bacak attitude 45’de,  üst üste 2-4-6 kez dönüşle,

20)IV.  ve  II.  pozisyondan başlayarak büyük pozlarda tour en dehors-en dedans  (çift tour),

21)Grand pirouette a la second en dehors  ( erkekler için ve 4 kez üst üste dönüş ile),

22)Tour chaines  ( üst üste 16  dönüş ile),

 

Allegro

1)     Pas assamble en tournant  ¼  dönüşle,

2)Pas jeté fondu,

3)Pas brises desus-desous,

4)Pas balotté 45’de,

5)Pas balloné  battu yana, ilerlemeden

6)Double rond de jambé en l’air saute en dehors-en dedans,

7)Pas gargouillade (erkek öğrenciler için),

8)Pas soubresaut,

9)Grand pas assamble en tournant,

10)Sissonne ouverte en tournant en dehors-en dedans ½  dönüşle, tüm pozlar,

11)Sissonne ouverte per developé en tournant en dehors-en dedans, 45’de tüm pozlar,

12)Grand pas jete  (tüm çeşitler ve pozlar),

13)Grand jeté pas de chat,

14)Pas jeté passe, çalışan bacak 45  coupé, pas couru  ve sissonne tombé geçiş adımları ile,

15)Pas cabriolé 45’de, öne, yana, arkaya,; sissonne ouverte,  sissonne tombé  geçiş adımları ile,

16)Grand fouette saute en face ve pozdan poza,

17)Grand pas jeté en tournant, croisé’den croisé’ye tombé coupé geçiş adımı ile  (erkek öğrenciler için),

18)Tour en l’air , bacak arkaya çekilerek ve IV. pozisyonda bitirerek  (erkek öğrenciler için),

19)Sissonne simple en tournant, en dehors-en dedans çift dönüşle (erkek öğrenciler için),

 

Point egzersizleri

 

1)    Double  rond de jambé en l’air en dehors-en dedans,

2)    Relevé, çalışan bacak 45  ve  90’de; ilerleyerek

3)    Grand fouette en face, coupé adımı ile; attitude effacé,   I.   ve   II.  arabesque pozlarında bitirerek,

4)    V. pozisyondan üst üste  pirouette en dehors, diagonal’de ilerleyerek,

5)Pirouette pique, düz ve diagonal çizgide ilerleyerek  (8-kez üst üste) ,

6)Çalışan bacak sur le cou de pied’de, üst üste  pirouette en dehors (4-8  dönüş)

7)Tour chaines  (16 kez üst üste),

8)Pas emboité en tournant, diagonal’de ilerleyerek,

9)Tour fouette çalışan bacak 45’de  (8 dönüş),

10)Pas glissade en tournant, diagonal’de ilerleyerek (16 kez üst üste),

� s-0� �� yes’>     ”     ”    çift dönüş ile,

 

 

Point egzersizleri

 

1)    Petit pas jeté en tournant ½  dönüşle, yana ilerleyerek,

2) Sissonne ouverte en tournant, en dehors-en dedans, ¼  ve  ½  dönüşle, çalışan bacak 45’de,

3) Grand sissonne ouverte tüm yönlere, ilerlemeden,

4) Pas jeté, büyük pozlarda,

5) Pas tombé pozdan poza, parmak ucu gergin yerde bitirerek,

6) Rond de jambé en l’air en dehors-en dedans,

7) Fouette en dehors-en dedans  ¼  dönüşle, çalışan bacak 45’de,

8) Öne ve arkaya ilerleyerek relevé, çalışan bacak 45’de  (2-4-6 kez üst üste) ,

9) Soutenu en tournant en dehors-en dedans ½ ve tam dönüşle,

10) Pas glissade en tournant, diagonal’de ilerleyerek ( 8 kez üst üste) ,

11) Pirouette en dehors-en dedans  V.  ve  IV.  pozisyonlardan çift dönüş ile,

12) Pirouette en dehors  V.    pozisyondan üst üste dönüşle  ( 8 kez üst üste) ,

13) Pirouette en dehors-en dedans , pas tombé ile başlayarak,

14) Pirouette en dehors degage diagonal’de ilerleyerek,

15) Pirouette pique, düz ve diagonal çizgide ilerleyerek  (4-kez üst üste) ,

16) Tour fouette çalışan bacak 45’de,  ( 4 kez üst üste)

17) Tour chaines,

18) Pas emboité en face, ilerlemeden

 

 

 EĞİTİM  PROGRAMLARI

 

12.Sınıf

 

 

Öğrendiklerine ilaveten

 

Bar Egzersizleri

 

 

1) Battement developpé demi rond  (çabuk ,  d’ici dela) en dehors-en dedans  ve

2) Tüm pozlarda, çalışan bacak 90’de, beden ile port de bras,

3) Flick-flack en tournant 90’de, pozdan poza, en dehors-en dedans,

4) Pirouette en dehors-en dedans 90’de bitirerek   (çift dönüş ile )

5) 90’den başlayıp 90’de pozlarda bitirerek tour tire bouchon (tek ve çift dönüş),

 

Orta Egzersizleri

 

1) Petit battement sur le cou de pied en tournant, en dehors-en dedans,  demi point’te,

2) Rond de jambé en l’air ; En tournant, en dehors-en dedans, relevé demi point ile ve ayakta ve demi point’te,

3) Grand fouette       en tournant; *en dedans, III.  arabesque,  *en dehors, croisé öne pozda bitirerek,

4)Pirouette sur le cou de pied en dehors-en dedans, 45’de başlayıp  45’de bitirerek, tüm yönlerde,

5) Temps lié 90   tour tire bouchon ile,

6) Pirouette; V.   ,  IV.  ve  II.  pozisyonlar ve temps relevé ile başlayıp,   45’de bitirerek

7)Pirouette en dehors çift dönüş ile,  I.  veya  V. pozisyonda grand plié ile başlayarak tour titre bouchon  çift dönüş ile,

8)Tour fouette 45’de  ( 16 kez üst üste),

 

Allegro

 

1)    Pas balotté 90’de,

2)    Pas balloné  battu yana,  ilerleyerek

3)    Entrechat six ile açarak pas echappé  (  II.  pozisyon),

4)    Grand pas assamble battu,

5)    Sissonne tombé en tournant en dehors-en dedans,

6)    Temps lie saute en tournant en dehors-en dedans,

7)    Pas jeté passe, çalışan bacak  90’de, coupé, pas couru  ve sissonne tombé geçiş adımları ile,

8)    Saute Basque ,düz ve diyagonel çizgi üstünde

9)    Petit pas jete  en tournan yarım dönüş ile

10)           Entre Chat Six

11)           Pas Jete Par terre  en l’air en tournant, 1. arabesque pozunda, diagonalde ilerleyerek

 

Point Hareketleri

 

1)        Relevé, çalışan bacak 45  ve  90’de ve   ¼  ,  ½   dönüş ile,

2)        Pas tombé pozdan poza, çalışan bacak 90’de,

3)        Grand battement jeté pozlarda,

4)        Tour fouette çalışan bacak 45’de  (16 dönüş),

5)        Çalışan bacak sur le cou de pied’de temps leve ilerleyerek,

6)         Petit pas jete en tournant ½ dönüşle, yana ilerleyerek

7)         Sisonne ouverte en tournant, en dehoren dedans ¼ dönüşle

8)         Grand sissonne ouverte tüm yönler ve pozlarda

9)         Temps leve sour le cou de pied de öne ve arkaya ilerleyerek ve pozlarda

10)           Temp leve attitude croisse ve effacee 45 derecede ve pozlarda

 

 

Bale Anasanat Dalı Ortaokul Müfredatı..

         İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI

 

            SAHNE SANATLARI BALE ANASANAT DALI                 

                                 MÜFREDAT PROGRAMI

 

 

                                                          Beşinci Sınıf

 

ÖN SÖZ

 

Bu sınıfın esas amacı barda, ortada yapılan egzersiz ve duruş pozisyonlarının belirlenmesidir. Hareketlerde a-bacakların, b-vücudun, c-kolların, d-başın yerleştirilmesi çok önemli olup allegro ve point hareketlerinde ilk uygulamanın öğretilmesini kapsamaktadir.

 

 

Barre

 

 1. Ayak pozisyonları: 1. 2. 3. 4. 5. poz.

 

2.   Kolların pozisyonları, hazırlık-1. 2. 3. kol pozisyonları ilk ortada daha sonra

barda öğretilir.

 

3. Demi pliés 1. 2. 3. 5. ve 4. poz.

 

 1. Battement Tendus

 

 1. 1. poz.da yana, öne, arkaya
 2. Demi pliés ile beraber yana, öne, arkaya
 3. 5. poz. da yana, öne, arkaya
 4. Demi pliés ile 5. poz. da yana, öne, arkaya

 

 1. Demi pliés ile 2. poz. bacak değiştirerek ( 4. poz. daima 5. poz. dan geçerek )
 2. Passé par tere 1.poz. da

 

 1. En dehors-en dedans tanıtılır.
 2. Demi rond de jambe par terre en dehors-dedans ½ olarak öğretilir.
 3. Rond de jambe par tere dehors-dedans çok ağır ve pozisyonlarda durarak.
 4. Port de Bras

 

 1. Battement tendus jeté

 

a.       1. den 5. den yana, öne, arkaya

b.      Demi pliés ile beraber 1.den 5. den yana, öne, arkaya

c.       Piqué jeté yana, öne, arkaya 1. 5. pozisyonlarda

 

 1. Sur le cou de pied ve ön, arka
 2. Battement frappés yana, öne, arkaya yari yil point tendus sonra 30 derece ikinci yari yil
 3. Releve 1.2.5. ilk pliesiz sonra plie ile beraber
 4. Hazirlik rond de jambe par terre icin en dehors en dedans
 5. Battement fondus yana, öne, arkaya yılın ilk yarisi point tendus ile ikinci yari yil 45 derece
 6. Plie soutenus öne, yana, arkaya 1.den 5.den
 7.  Petit battements sour le cou de Pied yana aksansız sonra aksanlı

 

 1. Battement relevé lents 30-90 derece 1. 5. den öne, yana, arkaya

 

 1. Grand plié 1. 2. 3. 5.
 2. Grand Battement jetés 90 derece 1.den öne, yana, arkaya
 3. Cou de pied: sour le cou de pied 45-90 derece
 4. Battement developé one,yana one ve arkaya 5.poz.dan

 

 1. Rond de jambe par terre en dehors-dedans demi pliés üstünde
 2. Port de bras öne iki el barda, baş yanda ve tam yana kolsuz
 3. Pas de bourrée souivi, demi point de ve yerinde iki el barda, sonra ilerliyerek
 4. Pas de bourrée simple, iki el barda coupé ile değiştirerek coupé ile bitirerek en dehors-dedans
 5. Battement developés öne, yana, arkaya kapatırken point tendus ile
 6. Grand battement jetés 1.den ve 5.den yapılır

 

 1. Port de bras vücutsuz yalnız kollar ile düz öne ve epaulement
 2. 1. 2. 3. düz öne, 2.den epaulement
 3. Relevé demi point 1. 2. 5. poz.dan demi pliésiz ve demi plié ile
 4. Pas de bourrée souivi düz öne demi point üstünde yerinde ilerleyerek
 5. Temps lié par terre öne ve arkaya
 6. Reverance

 

 

Orta

 

1.Epaulement, Croissee, Effacee

2. Demi plie 1. ve 2.pozisyonlardan en face 3.5.4. pozisyonlardan epaulement

3. Grand plie 1. ve 2. pozisyonlarda en face

4. 1. ve 2. port de bras

5. Battement Tendu

A) 1.ve 2.pozisyonlarda one yana arkaya

B) Demi plie ile 1. ve 5. pozisyonlarda one yana arkaya

 

6. Battement tendu jete

 

A)    1. ve 5. pozisyonlardan butun yonlere

B)       Demi plieye kapatarak 1. ve 5. pozisyonlardan butun yonlere

 

7. Rond de jambe par terre hazirligi en dehors en dedans

8. Demi rond de jambe par terre

9. Plie soutenus butun yonlere

10. Battement fondus butun yonlere tendu ile

11. Battement frappe butun yonlere tendu ile

12. Battement double frappe tendu ile

13. Battement releve lents 45 derece butun yonlere

14. Battement develope butun yonlere

15. Grand battement jete 1.pozisyondan butun yonlere

16. Releve demi pointte 1.2.5.poz.dan duz bacak ve demi plie ile

17. Pas de bourree suivi yerinde en face ve ilerleyerek

 

 

      Allegro

 

 1. Temps sauté 1.ve 2. pozisyonlarda
 2. Changement de pieds
 3. Pas echappé 2.poz.da
 4. Pas assemblés yana
 5. Sissonne simple ( yılın sonunda )
 6. Pas glissade yana
 7. Pas balance
 8. Pas chasse 5.poz.da one ilerleyerek
 9. Tramplen 1. ve 2. pozisyonlarda

 

Point

 

 1. Relevés 1. 2. 5. pozisyonlarda
 2. Pas echappé 2.pozisyona 1. ve 5.pozisyondan
 3. Pas assemblés soutenu en face (bacak yana acilarak)
 4. Pas couru düz öne 1.poz.da öne ve arkaya
 5. Pas glissade
 6. Pas de bourree souivi duz one ilerleyek 5.poz.da, yerinde ve ilerleyerek

 

 

    İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI 

         SAHNE SANATLARI BALE ANASANAT DALI              

                                 MÜFREDAT PROGRAMI

 

                                                                       6. Sınıf

 

ON SOZ

 

Bu sınıfın esas amacı, 5.sinifta ogretilenleri gelistirmek ve yeni hareketlerle vucüt  kondusyonunu arttırmak  ve teknik bakımdan seviyeyi yükseltmektir. Bazı  hareketler tek bacak üstünde  ve demi pointte ögrenci hazırsa ögretilebilinir.

 

Barre

 

 1. Ayak pozisyonları: 1. 2. 3. 4. 5. poz.

 

2.   Kolların pozisyonları, hazırlık-1. 2. 3. kol pozisyonları ilk ortada daha sonra

barda öğretilir.

 

3. Demi pliés 1. 2. 3. 5. ve 4. poz.

 

 1. Battement Tendus

 

 1. 1. poz.da yana, öne, arkaya
 2. Demi pliés ile beraber yana, öne, arkaya
 3. 5. poz. da yana, öne, arkaya
 4. Demi pliés ile 5. poz. da yana, öne, arkaya
 5. Tendus relevé 1. poz., 5. poz. yalnız yana ( yıl sonu öne ve arkaya )
 6. Demi pliés ile 2. poz. bacak değiştirerek ( 4. poz. daima 5. poz. dan geçerek )
 7. Pour le pied
 8. Passé par terre 1.poz. da

 

 1. En dehors-en dedans tanıtılır.
 2. Demi rond de jambe par terre en dehors-dedans ½ olarak öğretilir.
 3. Rond de jambe par tere dehors-dedans
 4. Port de bras kollar, daha sonra vücutla beraber ve egzersizlerle birleştirilerek verilir.
 5. Battement tendus jeté

 

a.       1. den 5. den yana, öne, arkaya

b.      Demi pliés ile beraber 1.den 5. den yana, öne, arkaya

c.       Piqué jeté yana, öne, arkaya 1. 5. pozisyonlarda

 

 1. Sour le cou de pied ve ön, arka
 2. Battement frappés yana, öne, arkaya yarı yıl point tendus sonra, 30 derece ikinci yarı yıl
 3. Battement soutenu tendus pliés öne, yana, arkaya, 5.den ilk pliés aç öne, diz düz kapat, topuk yerde daha sonra relevé ile yapılacak.
 4. Battement fondus yana, öne, arkaya 45 derece ile ve demi pointte
 5. Battement soutenus öne, yana, arkaya 45 derece
 6. Petit battements sour le cou de pied öne, yana, arkaya aksansız sonra aksanlı
 7. Battement doubles frappés öne, yana, arkaya point tendus ikinci yarı yıl 30 derece
 8. Battement relevé lents 90 derece, 1.den ve 5. den öne, yana, arkaya
 9. Grand plie 4.poz.dan
 10. Grand Battement jetés 90 derece 5.den öne, yana, arkaya
 11. Battement developé

 

a.       Öne, yana, arkaya daima 5.poz.dan

b.      Passé den geçerek öne, yana, arkaya

 

 1. Rond de jambe en l’air en dehors-dedans
 2. Demi tour iki bacak üstünde demi plie ile ve demi pliésiz
 3. Grand battement jetés 5.den yapılır
 4. Port de bras vücutsuz yalnız kollar ile düz öne ve epaulement
 5. 1. 2. 3. düz öne, 2.den epaulement
 6. Relevé demi point 1. 2. 5. 4. poz.dan demi pliésiz ve demi plié ile
 7. Pas de bourrée simple düz öne ( 1. sınıflarda cou de pied ile yapılır )
 8. Demi point kollar 1.poz. da dönerek ( pirouette başlangıcı )

 

 

Orta

 

1. Pozlar croissee, effacee, ecartee on ve arka, 1. 2. 3. arabesque

2. Grand plie 1.2. ve 5.pozisyonlarda en face ve epaulement larda

3. 3.Port de bras

4. Battement tendu

 a) 1. ve 5.poz.dan 2.poz.a tendu acip topuk basma tendu ve pozisyona kapatma (double tendu)

b) Demi plie ile 2.poz.a basma ve 2.pozdan destek pozisyona transfer

c) Croissee ve effacee

 

5. Battement tendu jete pique tum yonlere

6. Rond de jambe par tere en dehors en dedans

7. Battement soutenus tendu ile butun yonlere

8. Battement fondu tum yonlere 45 derecede

9. Battement Frappe tum yonlere 45 derece ile

10. Petit Battement Sur le cou de pied de

11. Battement double 45 derecede tum yonlere

12. Rond de jambe en lair en dehors ve en dedans

13. Battement releves lents butun yonlere 90 derecede

14. Battement developpe butun yonlere 90 derece

15. Grand battement jete 5.poz.dan tum yonlere

16. Pas de bourree ayak degistirerek en face ta bitiris epaulement

17. 5. poz.dan demi de tournee (ayak degistirerek ) demi pointte baslangic duz bacak ve

demi plie ile

 

     Allegro

 

 1. Temps sauté 5. pozisyonda
 2. Pas assemble one ve arkaya
 3. Sissonne fermé yana
 4. Sissonne simple ( yılın sonunda one ve arkaya )
 5. Pas de basque öne doğru
 6. Pas jete yana acarak

 

Point

 

 

 1. Pas echappé 5.pozisyondan
 2. Pas assemblés soutenu one ve arkaya
 3. Pas de bourrée souivi en tournant
 4. Pas de bourrée ayak degistirerek en face
 5. Pas couru düz öne 1.poz.da öne ve arkaya
 6. Pas glissade one ve arkaya

EĞİTİM  PROGRAMLARI

 

 İlköğretim 7.Sınıf

 

Bar  Egzersizleri

 

1)          Croisé, effacé ve ecarté  duruşlarda küçük ve büyük pozlar (öne ve arkaya) ve II.  arabesque pozu; destek diz gergin ve demi plié’de,

2)          Battement tendus;

a)  II.  ve  IV.  pozisyonlar demi plié ile, ağırlık aktarılmadan ve aktarılarak,

a)     Double battement tendus,

b)   Küçük ve büyük pozlarda,

3)          Battement tendus jeté;

a)     Küçük ve büyük pozlarda,

b)    Balonçoire (en face),

4)          Demi rond de jambé ve rond de jambé  en l’air, 45’de; en dehors-en dedans, tam ayakta ve demi point’te,

5)          Battement fondu;

a) Demi point ile   (en face),

b) Küçük épaulement pozlarda (parmak ucu yerde, 45’de ve demi point’te),

c)     Plié-relevé; en face ve küçük épaulement pozlarda,

d)    Double battement fondu, tam ayakta ve demi point’te,

6)          Battement soutenu en face ve küçük épaulement pozlarda; parmak ucu yerde ve 45’de, tam ayakta ve demi point’te,

7)          Battement frappé; en face duruşla  demi point’te ve tam ayakta küçük épaulement pozlarda,

8)          Battement double frappé; en face duruşla  demi point’te,

9)          Petit battement sur le cou de pied demi point’te,

10)     Flick (öne ve arkaya); tam ayakta ve demi point’te bitirerek,

11)     Pas tombé ilerlemeden; çalışan bacak önde veya arkada sur le cou de pied’de bitirerek,

12)     Pas coupé; tam ayakta ve demi point’te,

13)     Rond de jambé en  l’air en dehors-en dedans , demi point’te,

14)     Petit temps relevé en dehors-en dedans; tam ayakta ve demi point’te,

15)     Battement relevé lent (90) ve battement developpé;

a)     Croisé, effacé ve ecarté  öne-arkaya, attitude effacé, croisé öne-arkaya ve  II. arabesque pozlarında,

b)    Battement developpé passe; en face duruşta ve passe ile pozdan-poza geçerek,

16)     Demi ve grand rond de jambé 90’de, en dehors-en dedans,

17)     Grand battement jeté;

a)     En face ve büyük épaulement pozlarda,

b)    Grand battement jeté sur le point  (en face ve büyük épaulement pozlarda),

18)     Relevé demi point;

a)     IV. pozisyonda,

b)    Çalışan bacak sur le cou de pied’de,

c)        ”           ”        45’de,

19)     I.  ve  III.  port de bras; çalışan bacak parmak ucu gergin yerde, ön, arka ve yanda, destek diz gergin ve demi plié’de,

20)     De tournée; V. pozisyon demi point ve demi plié’de başlayarak,

21)     Fouette; en dehors-en dedans, parmak ucu gergin yerde, ¼ ve  ½  dönüşle, destek diz gergin ve demi plié’de,

22)     Soutenu en tournant en dehors-en dedans ½ dönüşle, parmak ucu gergin yerde başlayarak,

23)     Tek bacak üzerinde ½ dönüş; çalışan back sur le cou de pied’de, en dehors-en dedans,

24)     V. pozisyondan en dehors-en dedans pirouette hazırlığı, çalışan bacak sur le cou de pied’de,

 

Orta Egzersizleri

 

Egzersizler en face ve épaulement pozlarda, tam ayakta uygulanır.

1)       Croisé, effacé ve ecarté  (öne-arkaya) duruşlarında küçük ve büyük pozlar  ve  I.  , II.  ,  III.  arabesque pozları,

2)       IV: pozisyonda grand plié; en face, croisé ve effacé  duruşlarda,

3)       Battement tendus;  “b” şıkkı hariç bar’daki egzersizler tekrar edilir,

4)       Battement tendus jeté ve jeté piqué; bar’daki egzersizler tekrar edilir,

5)       Rond de jambé par terre en dehors-en dedans; (destek diz gergin ve demi plié’de),

6)       Demi rond de jambé ve rond de jambé  en l’air, 45’de, en dehors-en dedans,

7)       Battement fondu;

a)     Küçük épaulement pozlarda; parmak ucu gergin yerde ve 45’de,

b)    Plié relevé 45’de; en face ve küçük épaulement pozlarda,

c)     Double battement fondu en face,

8)       Battement soutenu; parmak ucu gergin yerde ve 45’de, en face ve küçük épaulement pozlarda,

9)       Battement frappé; parmak ucu gergin yerde ve 30’de, en face ve küçük épaulement pozlarda,

10)  Battement double frappé; parmak ucu gergin yerde ve 30’de, en face ve küçük épaulement pozlarda,

11)  Petit battement sur le cou de pied,

12)  Rond de jambé en l’air, en dehors-en dedans,

13)  Flick, öne ve arkaya, tam ayakta,

14)  Pas tombé (ilerlemeden, çalışan bacak sur le cou de pied’de) ve pas coupé,

15)  Battement relevé lent, battement developpé ve developpe passe; en face ve tüm épaulement pozlarda  (IV. arabesque pozu dışında),

16)  Demi  rond de jambé 90’de, en face, en dehors-en dedans,

17)  Grand battement jeté ve grand battement jeté sur le point; en face ve büyük épaulement pozlarda,

18)  IV. ,  V. port de bras’lar ve yandan yana port de bras,

19)  Temps lié par terre; port de bras ile,

20)  IV. arabesque pozu; parmak ucu gergin yerde olarak ve IV. port de bras öğretildikten sonra çalışılır,

21)  Relevé demi point; IV. pozisyonda, en face, croisé ve effacé duruşlarda,

22)  Pas de bourrée;

a)     De coté; parmak ucu yere ve  45’ye açılarak,

b)    Balotté; çalışan bacak yere ve 45’ye açılarak croisé ve effacé duruşlarda,

23)  Demi de tournée, V. pozisyon demi plié ve demi point’te başlayarak,

24)  V.  ve  II.  pozisyonlardan en dehors-en dedans pirouette hazırlığı; çalışan bacak sur le cou de pied’de,

25)  Soutenu en tournant ½ dönüşle, en dehors-en dedans,

26)  Glissade en tournant   ”     ”         ”      ”        ”      “

 
Allegro

 

1)    Temps saute; IV. pozisyonda, en face, croisé ve effacé duruşlarda,

2)    Grand changement de pieds,

3)    Petit          ”              ”    ”    ,

4)    Changement de pieds en tournant ¼ ve ½ dönüşle,

5)    Grand pas echappe; II.  ve  IV.  pozisyonlar, croisé ve effacé  duruşlarda,

6)    Pas assamble; çalışan bacak öne ve arkaya açılarak, en face, croisé ve effacé duruşlarda, 

7)    Double pas assamble,

8)    Sissonne simple en face ve küçük pozlarda,

9)    Pas jeté,

10)           Pas glissade; en face ve küçük épaulement pozlarda, öne ve arkaya ilerleyerek,

11)           Pas coupé,

12)           Pas chasse; en face ve küçük pozlarda, yana, öne ve arkaya ilerleyerek,

13)           Pas de chat; sur le cou de pied ile,

14)           Sissonne fermé; en face ve pozlarda,

15)           Sissonne ouverte per developpé; çalışan back 45’ye açılarak, en face ve küçük pozlarda,

16)           Pas emboité; sur le cou de pied öne ve arkaya,

17)           Pas de basque; öne ve arkaya ilerleyerek,

18)           Pas ballance en tournant, ¼ dönüş ile,

19)           Temps leve I.  ve  II.  arabesque pozlarında  (sahne sissonne’u),

20)           Pas echappe battus,

21)           Tour en l’air  (öğrencilerin seviyesi uygun olduğu taktirde),

 
Point

 

1)    Relevé;  IV.  pozisyonda, en face ve croisé, effacé duruşlarda,

2)    Pas echappe;

a)     IV.  pozisyonda, en face, croisé ve effacé duruşlarda,

b)    II.  ve  IV.  pozisyonlarda, tek bacak üzerinde bitiriklerek  (çalışan bacak sur le cou de pied’de),

3)    Pas assamble soutenu; en face ve épaulement pozlarda,

4)    Pas de bourrée simple; épaulement pozlarda bitirerek,

5)        ”  ”        ”    coté, parmak ucu gergin yere  açılarak ,

6)       ”    ”       ”   balotté;    ”        ”       ”        ”        ”     , croisé ve effacé,

7)       ”    ”       ”     suivi; yana, öne ve arkaya  ilerleyerek, ekseni etrafında dönerek,

8)    Pas couru; en face ve épaulement duruşlarda öne ve arkaya ilerleyerek,

9)    Pas glissade; ”   ”    ”          ”                  ”     ,  yana, öne ve arkaya ilerleyerek,

10)           Temps lie par terre,

11)           Sissonne simple,

12)           Demi de tournée ve de tournée,

13)           Sus-sous,

14)           Pas jeté ilerlemeden ve ilerleyerek; çalışan back sur le cou de pied’de, yana, öne ve arkaya,

15)           Pas coupé ve pas coupé balloné,

16)           V. pozisyondan pirouette hazırlığı,

 

 

EĞİTİM  PROGRAMLARI

 

İlköğretim 8.Sınıf

 

Bar  Egzersizleri

 

1)Grand plié kol port de bras’sı ile ,

2)Battement tendus pour batterie,

3) Rond de jambé 45’de; demi point ve demi plié’de,

4) Battement fondu;

a)     Double,

b)    Plié relevé demi  ve tam rond  45′ de, en face ve pozdan poza,

5) Battement soutenu 90’de; en face ve pozlarda, tam ayakta ve demi point’te,

6)     Battement frappé;  en face ve pozlarda, demi point ve relevé demi point ile,

7)     Double  ”      ”         ”     ”     ”       ”             ”      ”     ”      ”         ”       ”      ”  ,

8)     Flick-flack;  tam ayakta ve demi point’te bitirerek  ve  ½ dönüş ile,

9)     Pas tombé ilerleyerek; çalışan bacak parmak ucu gergin yerde, sur le cou de pied’de ve 45’de bitirerek,

10)           Rond de jambé en l’air; demi plié’de bitirerek,

11)           Battement relevé lent ve battement developpé;

a)Demi point’te,

b)Demi plié’ye açarak,

c)Demi plié’de  90’de başlayarak; ağırlık diğer bacağa aktarılarak (tam ayakta),

12)           Grand battement jeté passe par terre, çalışan bacak parmak ucu yerde başlayıp, bitirerek,

13)            III.  port de bras; çalışan bacak parmak ucu gergin yerde, destek bacak demi plié’de, ağırlık aktarılmadan ve ,

14)            Soutenu en tournant (tam dönüş) en dehors-en dedans, parmak ucu gergin yerde,

15)           Tombé ile başlayarak ½ dönüş bir bacak üzerinde, diğer bacak sur le cou de pied’de,

16)            V.  pozisyondan pirouette en dehors-en dedans ,

Orta Egzersizleri

1)    Grand plié port de bras ile,

2)    Battement tendus en tournant  en dehors-en dedans, 1/8 ve ¼ dönüş ile,

3)    Demi rond de jambé  45’de, demi point’te ve demi plié’de, en dehors-en dedans,

4)    Battement fondu;

a)     demi point’te en face ve pozlarda,

b)    Plié relevé ve plié relevé demi rond ile, tam ayakta ve demi point’te,

c)     Double battement fondu tam ayakta ve demi point’te,

d)    En face duruşla tam ayakta 90’de,

5)    Battement soutenu;

a)     Tam ayakta ve demi point’te, 45’de, en face ve tüm épaulement pozlarda,

b)    En face duruşla, tam ayakta, 90’de,

6)    Battement frappé en face ve épaulement pozlarda, demi point’te,

 

7)    Double battement frappé en face ve épaulement pozlarda;

a)     Demi point’te,

b)    Relevé demi point ile,

c)     Relevé demi point ile,

8)    Petit battement demi point’te,

9)    Flick-flack en face tam ayakta,

10)           Pas tombé ilerleyerek;

a)     parmak ucu gergin yerde,

b)    Sur le cou de pied’de,

11)           Pas coupé demi point’te,

12)           Rond de jambé en  l’air  en dehors-en dedans, demi point’te,

13)           Petit temps relevé en dehors-en dedans, tam ayakta,

14)           Battement relevé lent ve developpé; IV. arabesque (tam ayakta),

15)           Grand rond de jambé  en dehors-en dedans 90’de, en face ve épaulement duruşlarda pozdan-poza,

16)           Temps lié 90 tam ayakta,

17)           Grand battement jeté passe par terre en face ve épaulement duruşla, parmak ucu gergin yerde başlayarak,

18)           III. port de bras, parmak ucu gergin yerde, ağırlık aktarılmadan ve aktarılarak;

a)destek bacak gergin,

b)destek bacak demi plié’de,

19)           Pas de bourrée desus-desous en face,

20)           Pas de bourrée en tournant,

a)     Pas de bourrée simplé en tournant en dehors-en dedans,

b)    Pas de bourrée balotté  en tournant, ¼ dönüşle, parmak ucu yerde, 25 ve 45’de,

21)           Pas jeté fondu öne ve arkaya ilerleyerek,

22)           Soutenu en tournant en dehors-en dedans,  ½ ve tam dönüşle, parmak ucu yerde ve 45’de başlayarak,

23)           Pas glissade en tournant, ½ dönüşle, yandan-yana ve tam dönüşle diagonal’de ilerleyerek (éfface poz),

24)           Fouette en dehors-en dedans, parmak ucu gergin yerde, ¼ ve  ½  dönüşle,

25)           Pirouette hazırlığı, çalışan bacak sur le cou de pied’de ; V.  ,  II.  ve   IV.  pozisyonlardan başlayarak, V.  ve IV.  pozisyonlarda bitirerek,

Allegro

1)    Temps saute ,  V. pozisyonda öne,yana, arkaya ilerleyerek,

2)    Changement de pied,                 ”     ”           ”            ”        ,

3)    Echappe en tournant,  II.  ve  IV.  pozisyonlarda, ¼   dönüşle,

4)    Pas assamble en face ve pozlarda ilerleyerek,

5)    Sissonne simple  en tournant, en dehors-en dedans ½ dönüşle (erkek öğrenciler için),

6)    Pas jeté, öne ve arkaya ilerleyerek, çalışan bacak sur le cou de  pied’de ve 45’de bitirerek,

7)    Pas emboite 45’de, öne ve arkaya ilerleyerek ve 1/8 dönüş ile,

8)    Temps leve, çalışan bacak sur le cou de pied’de,

9)    Sissonne ouverte 45’de, küçük ve büyük épaulement pozlarda, ilerlemeden,

10)           Sissonne tombé en face ve épaulement pozlarda,

11)           Temps lie saute,

12)           Pas balloné yana, öne, arkaya, en face  ve épaulement pozlarda,

13)           Entrechat quatre,

14)           Royal,

15)           Pas assamble battu  (erkek öğrenciler için),

16)           Tour en l’air,                ”          ”            ”   ,

Point Egzersizleri

1)    Pas echappe en tournant,  ¼  dönüşle,  II.  ve  IV.  pozisyonlarda,

2)    Pas assamble soutenu en tournant, en dehors-en dedans ½ dönüşle,

3)    Pas de bourrée desus-desous en face,

4)    Pas de bourrée en tournant ¼ dönüşle,

5)    Pas glissade en tournant ½ dönüşle,

6)    Sissonne simple en tournant ¼  dönüşle,

7)    Sissonne ouverte per developpé 45’de, tüm yönlere,

8)    Pas tombé pozdan poza parmak ucu yerde,

9)    Relevé, çalışan bacak sur le cou de pied’de,  2-4 kez üst üste,

10)           Pas coupé ballone yana,

11)           Pas ballone, yana, öne, arkaya ilerlemeden,

12)           Pas jeté 45’de, demi plié’de bitirerek,

13)           Pas jeté fondu, diagonalde ilerleyerek,Pas polka,

14)           Pas polka,

15)           Temps saute V. pozisyonda  ve  changement de pieds  (en face),

 

03/06/2015
2020 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı
Rıhtım Caddesi No:1 81300 Kadıköy- İSTANBUL
Tel:(+90216) 338 18 32 - 418 76 39 FAKS: (+90216) 345 16 79