Müzikoloji Bölümü

İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı Müzikoloji Bölümü; Genel Müzikoloji, Etnomüzikoloji ve Folklor,  Geleneksel ve Modal Müzikler olmak üzere lisans, yüksek lisans ve doktora programlarını kapsayan üç Ana Bilim Dalı’ndan oluşmaktadır. Müzikoloji Bölümü genel olarak, müzik biliminin disiplinlerarası oluşumuna yönelik eğitim vermek, uluslararası etkileşimler ışığında bilimsel yayın ve etkinliklerlealanın gelişimine katkıda bulunmak hedefindedir. Bölüm öğrencisi olabilmek için, genel müzik bilgisini sınayan tarihsel, kuramsal ve uygulamalı sınavlardan geçmek gerekmektedir. Türkiye’de müzikoloji çalışmalarının gelişmesi ve dünya ölçütlerine ulaşmasına katkıda bulunmak üzere; müziğin diğer disiplinler ile olan ilişkilerini anlamlandırabilen müzikologlar yetiştirebilmek Müzikoloji Bölümü’nün temel amaçlarındandır. 

Müzikoloji Bölümü

 

 

 

03/06/2015
1407 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı
Rıhtım Caddesi No:1 81300 Kadıköy- İSTANBUL
Tel:(+90216) 338 18 32 - 418 76 39 FAKS: (+90216) 345 16 79