Genel Müzikoloji Anabilim Dalı

Yüksek Lisans Programı

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı’nda yürütülen program, tarihsel müzikoloji alanına odaklanarak, müziği bilimsel yöntemlerle analiz edebilmek için gereken kuramsal bilgi ve becerileri sistemli bir şekilde edindirmeyi amaçlar. Müzik bilimini diğer disiplinlerle ortak çalışmalar ışığında inceleyebilecek perspektifikazandırma yolunda, farklı alanlardan adaylarında program bünyesine katılımı hedefler arasındadır. Adaylara, temel müzik bilgisi ve müzikolojik araştırma teknikleri ile müzikbilimi alt alanlarında çalışma yapma olanakları sağlar.


 

Dersler
1. Yarıyıl

Bilimsel Hazırlık

Müzik Tarihine Giriş 1

Müzik Teorisine Giriş 1

Piyano Hazırlık 1

Türk Müziği Tarihi 1

Osmanlı Sosyo-Kültürel Tarihi 1

 

Zorunlu
Müzikolojinin Temelleri

Müzik Biliminde Terminoloji

Müzikte Araştırma Yöntemleri

Erken Dönem Müziği

Seminer
Seçmeli

Müzik Teknolojisi

Yardımcı Piyano 1

Yardımcı Piyano 3

 

2. Yarıyıl

Bilimsel Hazırlık

Müzik Tarihine Giriş 2

Müzik Teorisine Giriş 2

Piyano Hazırlık 2

Türk Müziği Tarihi 2

Osmanlı Sosyo-Kültürel Tarihi 2

 

Zorunlu

Müzikte Türler ve Biçimler

Müzik Sosyolojisi

Barok ve Klasik Dönem Müziği

19. ve 20. Yüzyılda Müzik

Cumhuriyet’ten Günümüze Türk Bestecileri

 

Seçmeli
Çağdaş Müzik Çalışmaları

Yardımcı Piyano 2

Yardımcı Piyano 4

 

3. Yarıyıl

Tez Çalışması

 4. Yarıyıl

Tez Çalışması

—————————————————————————————————————–

Akademik Kadro

Yrd. Doç. Dr. Yeşim Gürer Oymak (Bölüm ve Ana Bilim Dalı Başkanı)
Yrd. Doç. Dr. Esra Karaol (A. B. D. Başkan Yardımcısı)

Arş. Gör. Mina Fenercioğlu (Doktora Öğrencisi)

03/06/2015
267 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı
Rıhtım Caddesi No:1 81300 Kadıköy- İSTANBUL
Tel:(+90216) 338 18 32 - 418 76 39 FAKS: (+90216) 345 16 79