Başkanlıklar

MÜZİK BÖLÜMÜ


 

Müzik Bölümü Başkanı: Prof. Sibel ATAL DEVRİM

Yaylı Çalgılar Anasanat Dalı Başkanı: Prof. Ceyda UZGÖREN

Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar Anasanat Dalı Başkanı: Yrd. Doç. Çağrı ÇOLAKOĞLU

 

Piyano Anasanat Dalı Başkanı: Prof. Eser BİLGEMAN ŞAKİR

Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Anasanat Dalı Başkanı: Doç. Begüm ÇELEBİOĞLU

 

 

SAHNE SANATLARI BÖLÜMÜ


 

Sahne Sanatları Bölümü Başkanı: Prof. Dr. A. Müfit BAYRAŞA

Tiyatro Anasanat Dalı Başkanı: Prof. Suat N. ÖZTURNA

Opera Anasanat Dalı Başkanı: Prof. Dr. A. Müfit BAYRAŞA

Bale Anasanat Dalı Başkanı: Oral YAZICI

MÜZİKOLOJİ BÖLÜMÜ


 

Müzikoloji Anabilim Dalı Başkanı:  Yrd. Doç. Dr. Yeşim GÜRER OYMAK

03/06/2015
612 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı
Rıhtım Caddesi No:1 81300 Kadıköy- İSTANBUL
Tel:(+90216) 338 18 32 - 418 76 39 FAKS: (+90216) 345 16 79