Genel Müzikoloji Yüksek Lisans Giriş Şartları

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı

Müzikoloji Bölümü

Genel Müzikoloji Ana Bilim Dalı

Yüksek Lisans Programı

2015-2016 Akademik Yılı

Giriş Sınav Şartları

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Başvuru Koşullarına ek olarak;

 

– 2 adet referans mektubu (lisans öğretim üyelerinden-kapalı zarf içinde)

– Niyet mektubu (programa başvurma gerekçesi ve çalışmak istenilen konu(lar) ile ilgili)

– Özgeçmiş ve çalışmaların yer aldığı portfolyo

 

Belgeler mülakat sınavında hazır bulundurulmalıdır.

 

Değerlendirme Kriterleri:

 

1.      Aşama: Genel Müzik Tarihi ve Müzik Teorisi Yazılı Sınav

22 Haziran 2015 Pazartesi 10:00

 

2.      Aşama: Mülakat (Adaylara müzikal duyum ve piyano seviyeleri de sorulacaktır)

23 Haziran 2015 Salı 10:00

 

 

 

 

 

İstanbul Üniversitesi Müzikoloji Bölümü

Genel Müzikoloji Yüksek Lisans Programı

2015-2016 Ders Listesi
1. Yarıyıl

Bilimsel Hazırlık

Müzik Tarihine Giriş 1

Müzik Teorisine Giriş 1

Piyano Hazırlık 1

Türk Müziği Tarihi 1

Osmanlı Sosyo-Kültürel Tarihi 1

 

Zorunlu
Müzikolojinin Temelleri

Müzik Biliminde Terminoloji

Müzikte Araştırma Yöntemleri

Erken Dönem Müziği

Seminer
Seçmeli

Müzik Teknolojisi

Yardımcı Piyano 1

Yardımcı Piyano 3

 

2. Yarıyıl

Bilimsel Hazırlık

Müzik Tarihine Giriş 2

Müzik Teorisine Giriş 2

Piyano Hazırlık 2

Türk Müziği Tarihi 2

Osmanlı Sosyo-Kültürel Tarihi 2

 

Zorunlu

Müzikte Türler ve Biçimler

Müzik Sosyolojisi

Barok ve Klasik Dönem Müziği

19. ve 20. Yüzyılda Müzik

Cumhuriyet’ten Günümüze Türk Bestecileri

 

Seçmeli
Çağdaş Müzik Çalışmaları

Yardımcı Piyano 2

Yardımcı Piyano 4

 

3. Yarıyıl

Tez Çalışması

 

4. Yarıyıl

 

Tez Çalışması

24/06/2015
288 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı
Rıhtım Caddesi No:1 81300 Kadıköy- İSTANBUL
Tel:(+90216) 338 18 32 - 418 76 39 FAKS: (+90216) 345 16 79